Mgr. Luděk Hladěna, LL.M.: Úsměv na tváři v době koronavirové krize

Mnoho zpráv a článků mi v současné době úsměv na tváři vyvolat nedokáže, ale komentář soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Tomáše Rychlého, Ph.D., uveřejněný dne 9. dubna 2020 na www.lidovky.cz, to dokázal. S jeho názory, prezentovanými v uvedeném komentáři se zcela ztotožňuji a byť jsme svými profesemi umístěni na jiných pozicích v soudní síni, tak je můj pohled na současnou situaci a apely, které uvádí, tomu jeho velmi blízký. Bohužel takto „osvícených“ právnických názorů je poskrovnu, vypíchl bych ještě příspěvek předsedy České advokátní komory pana doktora Jirouska ze dne 25. března 2020, naopak jsou zde aktivity, které jsou dle mého soudu již zcela za hranou jak advokátní etiky, tak, domnívám se zdravého rozumu, a dokonce proti pudu sebezáchovy.

Mám na mysli poslední počin doktorky Venduly Zahumenské, Ph.D. a Mgr. Davida Zahumenského v podobě trestního oznámení na prof. MUDr. Romana Prymulu, předsedu vlády Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ministra vnitra Jana Hamáčka a případné další, dosud neustavené osoby. Tento počin je pro mne zcela nepochopitelný a je důkazem, že vzdělání je zbraní. Zbraní, kterou, je-li užita s rozumem a v rámci etických a morálních norem (alespoň těch obecně platných), může pomáhat, bránit, ale je-li použita pouze k dosažení svých osobních cílů, sobecky a bezohledně, je velmi nebezpečná.

Přáním pana doktora Rychlého směrem k advokátnímu stavu je „aby argumentovali kvalitně a jasně a bránili se přebírání věcí zjevně bezdůvodných“. Co však s tím, když sami advokáti jsou těmi, kdo zjevně bezdůvodné věci sami o své vůli vytváří a podávají. Nemohu se ubránit dojmu, že kromě snahy o zviditelnění se, je cílem uvedeného trestního oznámení destabilizace a ochromení státního aparátu, a dokonce snad i změna, na základě demokratických voleb, ustavených orgánů výkonné moci, a to ve stavu velmi vážného ohrožení státu. Demokracie není zaklínadlo, které učiní toho, kdo jej použije, nebo dokonce nadužije, nedotknutelným, je to živý pojem, ne modla. Mějme na paměti výrok prezidenta Masaryka „Demokracie pravá spočívá v mravnosti“ a chovejme se prosím mravně a nenechme mravnost upozadit svými osobními zájmy.“ 

Bez ohledu na tvrzení uváděná ve výše uvedeném trestním oznámení, je dosavadní postup podezřelých (pouze poznamenávám, že vláda je kolektivní orgán a výčet podezřelých je tedy zjevně neúplný) efektivní a vede k ochraně zdraví a životů nás všech. Správnost postupu administrativy musí být samozřejmě podrobena přezkoumání a následně i případně, bude-li postup shledán nesprávným, a i po provedení testu proporcionality k hrozícímu nebezpečí, vyvozena odpovědnost, ale jsou-li přijímaná opatření věcně správná a efektivní, pak nehrozí nebezpečí z prodlení a rozhodně není doba na počiny typu těch, které nám předvádí doktorka Vendula Zahumenská, Ph.D. a Mgr. David Zahumenský.

 

Autor Mgr. Luděk Hladěna, LL.M., je advokátem.

Foto: Pixabay

 

Příspěvek je zveřejněn v autentickém znění zaslaném autorem.

Go to TOP