Aktualizovaný přehled zákonů přijatých ve stavu legislativní nouze

Přehled zákonů, které předložila vláda a byly projednány ve stavu legislativní nouze kvůli epidemii koronaviru:

Již schválené, podepsané, vyhlášené a účinné zákony:

1) Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020: Schválený schodek letošního rozpočtu se zvýšil ze 40 na 200 miliard korun. Předpokládané příjmy mají klesnout o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun.

2) Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020: Na 60procentní ošetřovné má nárok rodič dítěte do 13 let věku po celou dobu uzavření škol a školek. Ošetřovné mohou mít lidé, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření zařízení sociálních služeb bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy policisté či hasiči, mají nárok ve všech případech na nekrácený průměrný služební příjem.

3) Zákon o úpravách v elektronické evidenci tržeb: Podnikatelé a další poplatníci, kterých se týká nebo od května začne týkat elektronická evidence tržeb, nemusí nebo nebudou muset evidovat své tržby po dobu vyhlášeného nouzového stavu a následující tři měsíce.

4) Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání ke vzdělávání: Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po otevření škol pouze v jednom termínu. Maturity se budou konat nejdříve tři týdny po otevření škol, nejpozději 30. června. Maturanti nebudou psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Pokud se střední školy neotevřou do 1. června, maturitu nahradí průměrný prospěch z posledních tří vysvědčení.

5) Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemusí platit za březen až srpen zálohy. Minimální zálohu 2352 korun jim stát za toto období odpustí. Odvody nad minimální zálohu mohou podnikatelé doplatit až při ročním zúčtování v roce 2021.

6) Zákon o úpravách v pojistném na sociální zabezpečení: OSVČ nemusí platit za březen až srpen zálohy. Minimální zálohu jim stát za toto období odpustí. Činí 2 544 korun pro hlavní činnost a 1 018 korun pro vedlejší činnost. Odvody nad minimální zálohy mohou podnikatelé doplatit až při zúčtování v roce 2021.

Zákony, které schválila Sněmovna a čekají na projednání v Senátu a podpis prezidenta:

1) Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními: Živnostníci a další OSVČ budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem.

2) Novela zákona o České národní bance: ČNB bude mít zřejmě širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních trzích a nakupovat více například státní dluhopisy. Proti původnímu vládnímu plánu poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku.

3) Novela zákona o spotřebitelském úvěru: Sněmovna omezila maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Omezila i výši sankcí pro OSVČ za opožděné splátky úvěrů.

4) Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: Novela umožní pro příští rok zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta HDP. Podle ministerstva financí je cílem změny umožnit práce na přípravě rozpočtu na příští rok i roky další.

5) Zákon o některých opatřeních ve splácení úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19: Jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat.

6) Zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči: Lidé nebudou muset dokládat úřadům příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z předchozích. Úřadům práce by měla klesnou administrativa, když pro letošní druhé čtvrtletí nebudou muset plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči.

7) Novela zákona o některých úpravách v zaměstnanosti: Nezaměstnaní se zřejmě budou moci hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku, nebudou muset na úřady práce osobně. Firmy, které zaměstnávají postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na mzdy a dalším dotacím bezdlužnost. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu.

8) Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie: Policisté a strážníci budou moci ukládat na místě pokuty do 10.000 korun za porušení vládních opatření k omezení šíření koronaviru. Nyní se mohou přestupky projednávat výhradně ve správním řízení.

9) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání: Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením proti koronaviru musely zavřít, by mohly požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce roku.

10) Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou: Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) bude kromě pojištění nově poskytovat také záruky za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům.

11) Novela zákona o realitním zprostředkování: Realitní makléři zřejmě budou moci prokázat odbornost pro svou práci až do začátku března příštího roku místo začátku letošního září. Část makléřů nyní nemůže skládat zkoušky.

12) Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu: Zprostředkovatelé turistického ubytování v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb zřejmě budou povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.

13) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby: Nájemníci bez příjmů asi nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku.

14) Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů: Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly uskutečnit nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je mohly s ohledem na epidemii uskutečnit prezenčně i na dálku, podobně jako státnice. Prodloužila se i lhůta, ve které přijatí uchazeči budou moci dodat dodatečně maturitní vysvědčení, a to na 45 dnů po zápisu na VŠ.

15) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu: Pravidla insolvencí i exekucí se zřejmě změní. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

16) Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě EU: V nemocnicích zřejmě budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo unii i bez potřebných aprobací. Lékaři z takzvaných třetích zemí by mohli pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronavirové krizi a tři měsíce po jeho skončení. Obdobná pravidla mají platit pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

17) Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu: Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku se podle návrhu musí uskutečnit do letních školních prázdnin. Pokud s tím bude souhlasit i Senát, prezident Miloš Zeman bude muset tyto volby vyhlásit před koncem května.

18) Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na odvětví cestovního ruchu: Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP