Sněmovna upravila odpovědnost státních úřadů za správu majetku

Řízení o nároku na náhradu škody, která byla způsobena nesprávným úředním postupem, zřejmě získá přesnější pravidla. Schválila je 27. listopadu 2019 Sněmovna. Změny dále posoudí Senát.

Sněmovna k úpravám využila novelu poslanců SPD, která měla původně uzákonit povinnost úředníků, aby svěřený majetek spravovali s péčí řádného hospodáře. Nyní jsou úředníci povinni starat se o svěřený majetek s odbornou péčí. Ministryně financí Alena Schillerová již dříve zdůraznila, že odborná péče představuje vyšší úroveň než péče řádného hospodáře.

Dolní komora na popud svého rozpočtového výboru původní novelu změnila a provázala se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V předloze zohlednila i rozhodnutí soudů ohledně náhrady škody vzniklé státu.

Za stát bude podle přijaté verze nově například jednat před soudem „příslušný úřad, do jehož působnosti náleží odvětví státní správy, v němž probíhalo správní řízení“. Ostatní úřady mají mít ze zákona poskytnout potřebnou součinnost.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP