Akademie evropského práva spouští bezplatné online vzdělávání

Akademie evropského práva (ERA), jež poskytuje kontinuální profesní vzdělávání v evropském právu, spustila s ohledem na současnou situaci bezplatný přístup ke vzdělávacím elektronickým prezentacím na svých webových stránkách. Každý týden budou zveřejněny nové e-prezentace z různých oblastí práva.

Zájemce si může vybrat mezi webinářem zdarma, případně se rozhodnout pro zpoplatněnou verzi, v rámci které po absolvování e-prezentace a vyplnění krátkého kvízu získá certifikát. První e-prezentace, na téma „ochrana údajů“ jsou již dostupné na adrese: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=14

Česká advokátní komora navázala spolupráci s ERA záhy po vzniku této Akademie a od té doby spolu pravidelně organizují semináře a workshopy. V Praze se obvykle konají jeden až dva semináře ročně. Témata jsou vždy různorodá a reagují na potřeby jednotlivých právnických profesí. Tématem letošního semináře v Praze, který se uskutečnil v březnu, byla Počítačová forenzika v soudním řízení a přečíst si o něm můžete zde. V roce 2019 se pak školilo o Legislativě EU v oblasti rovnosti žen a mužů.

Na základě dohody o spolupráci mezi ERA a ČAK, jež byla podepsána v roce 2014, mohou čeští advokáti a advokátní koncipienti čerpat slevu ve výši 25 % na vzdělávací akce ERA. Tuto slevu je třeba uplatnit již při registraci na akci, a to za použití kódu CzechBarERA a výslovného uvedení informace o členství v ČAK.

Vedle vzdělávacích akcí s osobní účastí, nabízí ERA také speciální letní kurzy, široký výběr e-learningových kurzů nebo například živé přenosy z konferencí. Přehled plánovaných akcí ERA pro rok 2020 naleznete zde.

ERA byla založena v roce 1992 z iniciativy Evropského parlamentu se sídlem v německém Trevíru. Hlavním obsahem činnosti ERA je vzdělávání nejen advokátů a soudců, ale rovněž podnikových právníků, státních zástupců a notářů.

Zdroj: ČAK
Foto: Pixabay

Go to TOP