Prezident Miloš Zeman podepsal sedm zákonů

Prezident Miloš Zeman podepsal v pátek 3. dubna 2020 sedm zákonů.

1. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Prezident Miloš Zeman podepsal v pátek 3. dubna 2020 sedm zákonů.

1. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Díky němu se rozšíří zákonné možnosti odtahování odstavených automobilů a vraků z ulic, silnic a veřejných parkovišť. Vlastníci komunikací dostanou právo odstranit také vozidla, která nemají déle než půl roku platnou technickou prohlídku. Předloha bude účinná 15. dnem potom, co vyjde ve sbírce, tedy během dubna.

2. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle něho bude předkupní právo spoluvlastníků opět prakticky zrušeno. Navrátí se stav, který platil před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem. Předloha zavede také například nové povinnosti majitelům bytů, kteří je poskytují ke krátkodobým pronájmům třeba prostřednictvím elektronických platforem.

3. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ty stanovují povinnosti českým dodavatelům balíků do jiných států Evropské unie, kteří budou muset každoročně předkládat Českému telekomunikačnímu úřadu veřejně dostupný ceník za tyto služby. Za nedodržení povinností jim budou hrozit až milionové pokuty. Zákon nabude účinnosti zveřejněním ve sbírce.

4. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, díky níž soudy nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin. Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

5. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Soudní tlumočníci a překladatelé nebudou potřebovat pojištění odpovědnosti. Odpadne jim také povinnost nejméně tříleté archivace překladů. Práci budou moci úřadům odmítnout i z důvodu nedostatku odbornosti. Novela řeší úpravu podmínek pro činnost soudních tlumočníků a překladatelů, jak jsou zakotveny v dosud neúčinném zákonu a má tak podle předkladatelů z řad poslanců řešit nedostatky nového zákona. Zákon i jeho novela budou účinné shodně od ledna příštího roku.

6. zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, díky kterému bude schvalování většiny mezinárodních smluv  ve Sněmovně od července rychlejší. Zjednodušeně budou poslanci projednávat také některé zprávy, byť až od příštího volebního období. Sněmovní kancelář bude moci od poloviny roku prodávat upomínkové a propagační předměty.

Totéž právo dostane samostatnou poslaneckou novelou také senátní kancelář 7. zákonem ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.


Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

 

Go to TOP