Komora vyzvala exekutory, aby návrhy na odklad řízení posuzovali vstřícně

Exekutorská komora ČR doporučila soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a postupovali co nevstřícněji při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení. Navrhla v současné složité situaci dočasné odložení vyklizení prostor k bydlení, zastavení vymáhání příslušenství po určitou dobu nebo snížení DPH. Zároveň ale varuje před zavalením soudů.

Exekutorská komora také apelovala na zodpovědnost dlužníků, kteří v případě zájmu musí individuálně podat návrh a řádně doložit důvody žádosti o odklad exekuce. Soudní exekutor může odložit exekuci, jestliže se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nepříznivé následky, ale zároveň by oprávněný nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

„Při vědomí vážnosti situace mnoha dlužníků musíme vést v patrnosti, že spousta věřitelů a věřitelek právě teď zoufale čeká na vymožené peníze, které se pro ně mnohdy v exekucích měsíčně vymáhají a vyplácejí. Jako příklad mohu uvést matky samoživitelky nebo řemeslníky, kteří nedostali zaplaceno za odvedenou práci,“ uvedl prezident komory Vladimír Plášil.

Počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí klesl loni o 38.284 na 783.053. Proti těmto osobám je vedeno celkem 4,476.069 exekucí.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP