Vláda schválila pozastavit EET a další daňová opatření – tzv. liberační balíček

Vláda dnes jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Schválila také další daňová opatření ministerstva financí na podporu firem kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a ministerstvo financí plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně.

U prominutí zálohy na daň z příjmu to znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.

Vláda také schválila návrh ministerstva financí na plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu. „Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. srpna,“ uvedlo ministerstvo financí.

Zároveň také promine v těchto případech úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. „Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později,“ dodal úřad.

Schválení odkladu startu 3. a 4. vlny EET, kam spadaly i služby advokátů, znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Návrh, který je třeba upravit zákonem, stejně jako rozhodnutí o daňových opatřeních, projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání 24. března 2020.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP