Covid-19: Exekutorská komora ČR reaguje na současnou situaci

Exekutorská komora ČR v návaznosti na opatření související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 přijala doporučení pro exekutory. Zároveň se rozhodla uspořádat neveřejnou sbírku. Sama jako počáteční vklad věnuje 100 000 Kč.

Doporučení Exekutorské komory ČR v návaznosti na opatření související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19:

Prezidium Exekutorské komory ČR soudním exekutorům v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců soudních exekutorů, účastníků řízení i třetích osob d o p o r u č u j e (prozatím) do 31. března 2020:

  1. omezit úřední hodiny i pokladní hodiny pro veřejnost na nezbytně nutné minimum a současně posílit kapacity pro telefonické kontakty, kde se účastníkům řízení i třetím osobám dostane náležitého poučení, jak komunikovat v rámci řízení dálkově (poštou, elektronicky) a hradit bezhotovostně,
  2. při příjmu listinných zásilek a hotovosti dbát zvýšených hygienických opatření,
  3. neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných,
  4. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných,
  5. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné,
  6. neprovádět „kamenné dražby“, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných.

Prezidium Exekutorské komory ČR upozorňuje, že v případě doručování do lokalit zasažených koronavirem Česká pošta, s.p., bude doručovat bezkontaktně. Je proto třeba dbát pečlivěji na to, zda konkrétní způsob doručování byl v souladu s procesními předpisy.

Exekutoři tento týden preventivně zavírají své kanceláře a dočasně se pozastavil i chod bezplatných poraden. Ty budou pro zájemce dostupné do odvolání pouze on-line. Posíleny jsou také kapacity pro telefonické kontakty pro řádnou komunikaci s účastníky řízení.

Pokud jde o sbírku, apel Exekutorské komory ČR byl rozeslán všem soudním exekutorům společně s číslem speciálního účtu, zřízeného výhradně pro účely sbírky. S ohledem na aktuální situaci a podle potřeb bude vybraná částka věnována na nákup ochranných pomůcek, anebo rozdělena neziskovým organizacím, které se zaměřují na péči o nejvíce ohrožené občany a seniory. „Vývoj bedlivě sledujeme a na denní bázi diskutujeme, jaké kroky je třeba podniknout. Po zrušení tiskové konference a bezpečnostních opatřeních, které jsme komunikovali v pátek, jsme se rozhodli pomoci v současnosti nejvíce ohroženým občanům a seniorům,“ vysvětluje rozhodnutí Exekutorské komory ČR její prezident Vladimír Plášil.

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Foto: Pixabay

Go to TOP