Vláda schválila změny v zákoně o VŠ. Jejich práv a povinností se nedotknou

Novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která by měla odstranit některé nedokonalosti poslední změny normy z roku 2016, vláda na své schůzi, jež proběhla  v pondělí 5. října 2020 formou videokonference, schválila. Novela by měla mimo jiné změnit fungování zahraničních vysokých škol v České republice, podmínky pro vzdělávání handicapovaných studentů nebo snížit administrativní zátěž vysokých škol. Návrh normy je možné – podle jeho předkladatele, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – považovat za novelu technického charakteru bez zásadních dopadů na práva a povinnosti škol.

 

Cílem předkladu bylo mimo jiné upravit podmínky k poskytování zahraničního vzdělání v České republice. Novela vysokoškolského zákona, kterou vstoupila v platnost v roce 2016, zavedla regulaci poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání v ČR. Podle ní se evropské školy musejí nahlásit k registraci na úřadě a mimoevropské školy musejí žádat o udělení povolení poskytovat studium v ČR. Podle ministerstva však praxe ukázala, že v případě evropských škol není možné kontrolovat, zda dodržují podmínky pro vysokoškolské vzdělávání.

V souladu s aktuálně projednávanou novelou zákona by proto měly evropské vysoké školy – stejně jako školy mimoevropské – žádat o udělení povolení působit v ČR. Kritéria by měla být podobná jako v případě českých vysokých škol. Součástí rozhodovacího procesu by měl být také přezkum jejich finančního a personálního zabezpečení v ČR, přičemž oprávnění nabízet v ČR studium by mělo být možné i odebrat.

Podle návrhu normy by měl být dále rozšířen okruh lidí s nárokem na stipendium, nově by školy měly mít také povinnost zavádět vhodná opatření pro studium handicapovaných studentů. Internacionalizaci by mělo podpořit poskytování studia v cizím jazyce nejen za poplatek, ale i zdarma. Dále by měly být zjednodušeny přestupy studentů mezi různými studijními programy nebo školami, tím by se měla snížit studijní neúspěšnost. O podmínkách pro přestupy budou moci většinou rozhodovat samy školy.

Předloha se zabývá i podmínkami pro členství v Radě Národního akreditačního úřadu. Měla by například zmírnit omezení, které členům Rady zakazuje vykonávat ve vysokých školách další činnosti. Novela také zjednodušuje oznamování habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.

S ohledem na rozšířením okruhu příjemců stipendií a na podporu studentů se speciálními potřebami vyčíslilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dopad na státní rozpočet na 211 milionů korun. Uvedené výdaje by měly být dlouhodobě pokryty ze schváleného rozpočtu MŠMT, a nebudou proto důvodem k dalším požadavkům na navýšení rozpočtu ministerstva, který by měl v příštím roce dosáhnout částky 239,7 miliardy korun.

Předklad novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nyní projedná Sněmovna.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP