Oznámení pro návštěvníky Ministerstva spravedlnosti a Kanceláře ombudsmana

V rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) žádá Ministerstvo spravedlnosti občany, aby před jeho případnou osobní návštěvou zvážili její nutnost. V případě, že osobní přítomnost nezbytně nutná není, připomíná MSp všechny možné způsoby kontaktu:

  • telefonicky na linkách 221 997 106, 221 997 107 a 221 997 108
  • e-mailem na adresu posta@msp.justice.cz
  • faxem na čísle 224 919 927
  • datovou schránkou: kq4aawz
  • poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10.

Podatelna Ministerstva spravedlnosti v budově ve Vyšehradské 16 funguje bez omezení, přesto MSp žádá veřejnost o ohleduplnost a upřednostnění výše zmíněných kontaktů.


S přihlédnutím k aktuálním bezpečnostním krokům vlády a ve snaze snížit riziko šíření koronaviru doporučuje i Kancelář veřejného ochránce práv všem, kdo se chystají podat podnět, aby zvážili, zda je nutné dostavit se kvůli tomu osobně do Kanceláře ombudsmana.

Osobní příjem podnětů v Kanceláři veřejného ochránce práv sice zůstává v provozu v pracovních dnech od 8 do 16 h, ale doporučuje zvážit jiné možnosti podání podnětu, ať už e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Kancelář apeluje zejména na ty, kdo se v posledních dnech vrátili z oblastí zasažených koronavirem, ale v současné situaci by nutnost osobního doručení měli zvážit všichni. Způsob doručení nemá žádný vliv na vyřízení podnětu.

Více informací o tom, jak podat podnět najdete zde

Zdroj: MSp; Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: AD

Go to TOP