Noc práva v Ostravě nabídla bohatý program, do něhož se zapojili i advokáti

U příležitosti 100. výročí přijetí ústavy Československé republiky proběhl v pátek 6. března 2020 hned na několika místech ČR (Praha, Olomouc, Brno, Ostrava) první ročník akce Noc práva, jak o ní Advokátní deník už informoval.


Pořadatelé z Nadačního fondu Paragraf, zejména kolega advokát
Mgr. Petr Kausta, připravili v Ostravě pestrou paletu akcí – od komentovaných prohlídek vazební věznice a prostor Ústavu soudního lékařství přes inscenovaný soudní proces a divadelní a filmové představení až po celý blok přednášek na aktuální témata.

Všechny akce se těšily velkému zájmu veřejnosti a většina z těch kapacitně limitovaných byla již v předstihu zcela obsazena. Takto významná událost nemohla zůstat bez povšimnutí České advokátní komory, která Noc práva nejen podpořila a převzala nad ní záštitu, ale vyslala také na panely přednášek, diskuse a kulaté stoly své zástupce.

V Ostravě diskutovali mimo jiné místopředseda kárné komise Mgr. Jan Skřipský po skončení filmové produkce Dvanáct rozhněvaných mužů a místopředseda představenstva JUDr. Radim Miketa u kulatého stolu v Divadle Jiřího Myrona po skončení divadelní hry ze soudní síně Teror (na snímku), kde se diváci stávají porotou a na závěr hlasují, zda má být obžalovaný odsouzen či osvobozen.


Obžalovaným je Lars Koch, major Luftwaffe, který neuposlechl rozkazu a sestřelil unesené letadlo, se kterým měl terorista v úmyslu narazit do mnichovského stadionu, kde v tom okamžiku sedělo 70 000 diváků. Diváci pak v roli porotců musí rozhodnout, zda je možné omluvit smrt 164 nevinných cestujících letadla záchranou podstatně většího množství diváků na stadionu. Jak vyřešit morální dilema, když jsou v sázce životy lidí? A může si jej vůbec někdo dovolit svobodně rozhodnout?
I v Ostravě se diváci stali součástí tohoto představení a hlavně „soudci“, kteří mají na výběr dvě varianty – odsoudit, nebo osvobodit.


Tato divadelní hra s interaktivní účastí diváctva byla velmi vhodným předpolím pro živou diskusi přítomných, mezi nimiž byl soudce, státní zástupce a obhájce, ale i vojenský pilot a renomovaná policejní psycholožka a znalkyně. Až nezbytnost uzavření divadla ukončila poutavou rozpravu, do které se aktivně zapojili i přítomní diváci, což jen podtrhlo vhodnost zvoleného tématu a celou režii večera.

Jménem Nadačního fondu Paragraf a spolku Nugis Finem poděkoval již zmiňovaný kolega Mgr. Petr Kausta všem přednášejícím, aktérům simulovaného soudního procesu, průvodcům, ale i institucím a partnerům, kteří se akce zúčastnili, nebo nad ní převzali záštitu. „Chtěl bych poděkovat také všem, kteří jste se přišli na festival Noc práva v Ostravě podívat. Bylo vás bezmála 1 500!!! Snažili jsme se připravit zajímavý program a věříme, že se nám to alespoň z části podařilo. Váš zájem nás povzbudil a utvrdil v tom, že příští rok připravíme 2.ročník festivalu Noc práva a věříme, že ještě s bohatším programem než letos.“

Noc práva svojí úspěšnou formou přispěla k právní osvětě a lze jen kvitovat, že v tomto směru advokacie nezůstala stranou a svým aktivním přístupem se na jejím zdárném průběhu podílela.


JUDr. Radim Miketa, advokát, místopředseda ČAK
Foto: FB Národní divadlo Moravskoslezské

 

 

Go to TOP