Vláda schválila čtyři odpadové zákony, většinou vyplývají z evropské legislativy

Čtyři odpadové zákony, které regulují mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, vláda dnes schválila. Legislativa by měla platit od počátku roku 2021, zákony však mají i své kritiky.


Nový zákon o odpadech
má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035. Klíčovým opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030. Zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a to, že obce budou moci více motivovat občany ke třídění.

Ekologové však kritizují v této části legislativy odložení konce skládkování a nesouhlasí s posunutím původně plánovaného termínu v roce 2024 na rok 2030. Posunutí termínu ministerstvo odůvodnilo tím, že chtělo vyhovět zejména obcím, aby se stihla zlepšit infrastruktura pro nakládání s komunálními odpady.

Schválena byla také novela zákona o obalech, která nepočítá se zaváděním zálohového systému na PET lahve v Česku. Zákon tomu ale zároveň nebrání, výrobce či dovozce obalů si ho může dobrovolně zavést. Musí však všude, kde uvádí obaly na trh, umožnit i jejich zpětný odběr. Zavedení vlastního systému je podle některých výrobců v praxi nemožné, možnost považují za komplikovanou a nedávající ekonomický ani environmentální smysl.

Zákon rovněž upravuje povinnosti autorizovaných obalových společností, stanovuje minimální hustotu sběrné sítě a další závazky, které vyplývají z evropské směrnice.

Jednou z hlavních novinek dalšího nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh zákona, kterým se mění některé zákony právě v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Novinkou je například zavedení principů takzvané ekomodulace, která by umožnila promítnout do poplatků za jednotlivé výrobky uváděné na trh jejich dopad na životní prostředí. Příspěvky za zpětný odběr elektroodpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a osvětu platí jednotliví výrobci a jeho výše už dnes závisí na náročnosti zpracování daného elektrospotřebiče, jiná je u pračky či mobilu podle možnosti jeho využití. Nově má podle návrhu zákona odrážet náročnost recyklace i u jednotlivých druhů výrobků.

Nižší poplatky odváděné za zpětný odběr elektroodpadu a recyklaci by mohly mít ty firmy, jejichž výrobky se dají snadno opravit, vydrží déle, je možné je recyklovat a neobsahují nebezpečné látky. Na opravitelnost výrobků se v nové legislativě zaměřuje i Evropská komise. V listopadu rozhodla o tom, že výrobci praček, myček, ledniček nebo televizorů musejí od roku 2021 zajistit náhradní díly i deset let po prodeji výrobku a umožnit opravnám, aby měly přístup k informacím.

Zdroj: ČTK + AD
Foto: Pixabay

Go to TOP