Skupina GRECO zhodnotila, jak ČR plní doporučení v oblasti prevence korupce

Během prosincového zasedání Skupiny států proti korupci (GRECO) projednalo plénum Skupiny Průběžnou zprávu o plnění doporučení. Tato doporučení uložila České republice Hodnotící zpráva čtvrtého hodnotícího kola v dubnu 2016. Tématy hodnocení jsou preventivní opatření k předcházení korupce členů Parlamentu, soudců a státních zástupců. Některé body Česká republika splnila úplně, jiné částečně, některá doporučení na realizaci zatím čekají.

Hodnotící zpráva prostřednictvím čtrnácti doporučení žádá, aby Česká republika přijala úpravu lobbování, kodexů chování, regulaci přijímání darů a jiných výhod a upravila povinnost podávat oznámení o činnostech, majetku a příjmech. Ve věcech soudců a státních zástupců GRECO výslovně doporučuje přijetí např. podrobné úpravy výběru a kariérního postupu jak soudců, tak státních zástupců, nebo přísnější právní úpravy vedlejších činností soudců a státních zástupců.

Skupina GRECO došla po projednání informací poskytnutých Českou republikou k závěru, že Česká republika splnila některá doporučení úplně (přijetí kodexů chování státních zástupců) nebo částečně, některá zatím nikoliv. V této souvislosti je třeba doplnit, že Ministerstvo spravedlnosti již předložilo návrhy zákonů, které mají doporučení, jež jsou v gesci rezortu spravedlnosti, implementovat. Jedná se o návrh zákona o lobbování, novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o státním zastupitelství.

Česká republika poskytne další zprávu o pokroku v plnění zbývajících doporučení do 31. prosince 2020.

  • Průběžná zpráva o plnění doporučení je ke stažení zde.
  • Hodnotící zpráva České republiky je ke stažení zde.
  • Podrobné informace o činnosti Skupiny GRECO včetně hodnotících zpráv všech členských států jsou dostupné na www.coe.int/greco.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 

Go to TOP