Vláda dnes podpořila návrh zákona o hromadných řízeních

Vláda dnes 24. ledna 2020 schválila návrh zákona o hromadných řízeních. Návrh, který od počátku vyvolává silnou vlnu kritiky, v lednu přepracovalo ministerstvo spravedlnosti a schválila jej Legislativní rada vlády. Návrh nyní projedná Sněmovna.

Vláda se k návrhu vrátila dnes po víc než měsíci, ministerstvo jej mezi tím přepracovalo. Možnost podat hromadnou žalobu se má tak nyní týkat jen spotřebitelských sporů. Hromadná řízení naopak nemá být možné vést například v případech, kdy podniky svým chováním poškozují životní prostředí.

Zavedení hromadných žalob do českého právního řádu má řadu kritiků, obávají se jejich zneužití. Hrozí podle nich například to, že se objeví spekulanti, kteří budou skupovat pohledávky poškozených. Žaloby by pak mohly sloužit pro jejich zisk místo toho, aby byly nástrojem pro ochranu spotřebitelů. Některým kritikům návrhu se také nelíbí, že by někdo projednával nároky jiných lidí proti jejich vůli. Vycházejí z toho, že pokud někdo svůj nárok nežaluje, zřejmě jej žalovat nechce.

Když byl předpis naposledy na programu vlády, Hospodářská komora ministerstvo spravedlnosti vybízela, aby návrh úplně stáhlo. Podnikatelé si podle ní budou muset vytvářet rezervy na možné spory a budou méně investovat do inovací či mezd zaměstnanců.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová po jednání vlády řekla, že koaliční kompromis v podobě zúžení na spotřebitelské spory by mohl zákonu prospět. „Myslím, že méně někdy znamená víc, je to svým způsobem dobře. Uvidíme, jak se v praxi osvědčí,“ uvedla. Předpis by podle ní mohl ušetřit spoustu času a sejmout břemeno ze soudů. Vyzdvihla také to, že zákon nijak neovlivní státní rozpočet.

Česká advokátní komora nadále trvá na svém stanovisku, že příslušná úprava by neměla být přijata dříve než připravovaná úprava na úrovni EU, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES, která nebyla při přípravě návrhu zákona zohledněna. „Je daleko smysluplnější počkat s přípravou zákona až do dokončení legislativního procesu na evropské úrovni. V opačném případě nelze vyloučit nezbytnost legislativní změny v důsledku přijetí nové směrnice“ uvedl JUDr. Johan Justoň, vedoucí legislativního odboru ČAK. Zároveň zůstala v návrhu zachována odhlašovací řízení (opt-out), což je nadále vnímáno ze strany ČAK jako za jeden z hlavních sporných bodů. Zda se dá něco určitým způsobem něco ocenit, tak případné omezení hromadných sporů jen na spotřebitelské věci, ale i toto není zcela bez výhrad.

Proces přípravy zákona budeme nadále sledovat.

Zdroj: ČTK a redakce AD

Foto: Pixabay

Go to TOP