Občanské průkazy s čipy a otisky prstů budou zřejmě již letos

Lidé budou pravděpodobně už letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. Počítá s tím nový zákon ze dne 1. července

Lidé budou pravděpodobně už letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. Počítá s tím nový zákon ze dne 1. července 2021 o občanských průkazech, který dne 8. července 2021 podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Druhým z podepsaných předpisů pak je zákon ze dne 1. července 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a který ruší mimo jiné podmínky pro nepřechylování ženských příjmení. Díky němu si tak budou moci všechny Češky  od příštího roku nově nechat zapsat do občanského průkazu své příjmení v mužském tvaru.

 

Zákon o občanských průkazech nabude účinnosti 2. srpna v souladu s nařízením Evropského parlamentu. Podle něj bude muset být součástí občanských průkazů i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní předpisy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

U lidí starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let, které nyní mohou dostat občanský průkaz s platností na dva roky, budou moci dostat průkaz s pětiletou platností. To je nyní možné jen u dětí od šesti do 15 let věku. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let.

Děti mladší šesti let a lidé, u nichž bude odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeni. Stejně tak budou moci být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.

Zákon ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s měsíční platností, které byly vydávány v souvislosti s výkonem volebního práva. Upravuje totiž vydávání průkazů ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech, nebo do pěti pracovních dnů.

Podle zákona už také nebudou v občanském průkazu zapisovány některé údaje, jako je například akademický titul nebo rodné číslo. Toto se ale bude do občanského průkazu zapisovat do konce roku 2023. Jako identifikátor by podle dřívějších informací Ministerstva vnitra mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého – na rozdíl od rodného čísla – nelze vyčíst další osobní údaje.

 

Všechny Češky si budou moci od příštího roku nově nechat zapsat do občasného průkazu své příjmení v mužském tvaru. Novela, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, ruší podmínky pro nepřechylování ženských příjmení.

Možnost žádat o oficiální uvádění příjmení bez přípony –ová mají dosud jen cizinky, české občanky s trvalým pobytem v cizině nebo ženy, jejichž manžel je cizinec. Stejnou možnost nepřechylování svého příjmení mají i české občanky, které mají jinou než českou národnost.

Soubor novel k novému zákonu o občanských průkazech obsahuje změny dvou desítek právních předpisů, mimo jiné i zákona o cestovních dokladech.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP