Zítra si připomínáme Evropský den obětí trestných činů

Evropský den obětí trestných činů připadne na zítřek 22. února 2020 jako připomínka podepsání Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Probační a mediační služba, jejímž posláním je právě pomoc a podpora obětem trestných činů, pomohla v loňském roce 6 652 osobám a uvedla do života projekt na podporu porozumění dopadu trestného činu a přebírání zodpovědnosti.

Jak uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, od doby, kdy se vedou oficiální statistiky, tedy od poloviny roku 2013 do konce loňského roku, pomohla Probační a mediační služba více než 41 000 obětem. „Nejčastěji se na nás obracejí ženy, což ale neznamená, že by trestná činnost nepostihovala jako oběti muže. Nejvíce řešíme majetkové trestné činy, ale na našich střediscích a v poradnách pracujeme i s oběťmi násilných trestných činů, jakož i sexuální povahy, pracujeme s domácím násilím a pracujeme i s lidmi, kteří se přímo nedostali do kontaktu s pachatelem, ale kteří byli nepřímo dotčeni,“ řekla.

Probační a mediační služba podle slov její ředitelky uplatňuje takzvaný restorativní přístup. „To znamená, že vedle naší práce s pachateli, které kontrolujeme a kterým pomáháme, aby změnili svoje chování, stejně velkou pozornost věnujeme obětem, abychom jim byli nablízku a mohli jim vysvětlit, do čeho vstupují, když kontaktují orgány činné v trestním řízení. Jak to bude vypadat, na co mají právo, jaké jsou jejich zájmy a jak jim můžeme pomoci,“ objasnila a představila program Victim Impact Training jako součást projektu Křehká šance II. V něm spolupracuje Probační a mediační služba s Vězeňskou službou ČR ve 13 věznicích. Program se věnuje analýze trestného činu s důrazem na dopady trestné činnosti na oběti a okolí. Je založen na dobrovolnosti a primárně určen pro pachatele trestných činů, v jejichž případě figuruje fyzická oběť. Snahou je, aby pachatelé porozuměli dopadu trestného činu a přebrali plně zodpovědnost. Programem dosud prošlo víc než 250 odsouzených.

Na dnešní tiskové konferenci vystoupily i dvě ženy, oběti násilné trestné činnosti, které na svém životním příběhu popsaly, jak může podpora a zapojení se do projektu pomoci nejen jim jako obětem, ale i pachatelům trestné činnosti, kteří často ani nedokážou dohlédnout, jak dalece oběť poškodili a nenávratně změnili její život.

Ředitelka mezinárodního vězeňského společenství, z. s. Gabriela Kabátová doplnila své předřečnice ještě představením dalšího podobného projektu Building Bridge, který se zaměřuje na restorativní dialog mezi oběťmi a pachateli uvnitř věznic, a to z toho samého důvodu jako program PMS.

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: redakce AD

Go to TOP