Chcete umět řešit konflikty? Přihlaste se na výcvik v mediaci

Na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech je zaměřen Základní výcvik v mediaci, který i v letošním roce pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. V celkem čtyřech blocích, které proběhnou v průběhu letošního října a listopadu, se posluchači seznámí mimo jiné s procesem mediace, vyjednáváním, komunikačními technikami, dozvědí se více o účastnících mediace, jejich rolích a vztazích, roli mediátora, ale i o etickém rámci mediace.

 

Základní výcvik v mediaci (v celkovém rozsahu 100 hodin) je zaměřený na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu jehož členy jsou doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka, lektorka v oblasti mediace, RNDr. Jiří Plamínek, CSc., jeden z prvních českých mediátorů, lektor metod řešení konfliktů a vyjednávání, autor několika knih k dané problematice, a PhDr. Dana Rabiňáková, psycholožka, mediátorka, lektorka v oblasti mediace.

Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

Celý výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách, výuka probíhá vždy od čtvrtka do soboty v prostorách Právnické fakulty UP v Olomouci.

 

Základní výcvik v mediaci (100 hodin)

 

1. blok: 5. – 7. 10. 2023

Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace

 

2. blok: 19. – 21. 10. 2023

Proces mediace, vyjednávání, komunikační techniky

 

3. blok: 2. – 4. 11. 2023

Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora

 

4. blok: 23. – 25. 11. 2023

Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

 

Cena výcviku je 31 000 Kč včetně DPH

Uzávěrka přihlášek je 25. září 2023, uzávěrka pro platbu 28. září 2023

 

Odkaz pro elektronické přihlášení ZDE

 

 

 

Bližší informace jsou zájemcům k dispozici ZDE.

Kontaktní osobou pro případné další dotazy je Mgr. Michaela Šrámková, michaela.sramkova@upol.cz, Tel.: 585 637 507.


Zdroj: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Foto: PF UP

Go to TOP