Hlavní město Rakouska opět hostí Evropskou prezidentskou konferenci

Rakouská advokátní komora se stala pořadatelkou již 48. Evropské prezidentské konference, jejíž pracovní část se koná dnes, 21. února 2020 ve Vídni. Každoročně se tak na stejném místě a ve stejnou dobu již od roku 1973 koná toto celoevropské setkání nejvyšších představitelů advokacie jako reprezentativní a informativní fórum, které je vhodnou příležitostí k projednání aktuálních témat i výměně zkušeností.

Českou advokátní komoru letos reprezentuje její místopředseda Mgr. Robert Němec, LL.M., (na snímku). Organizátoři každoročně vybírají pro pořad jednání aktuální problematiku, která je důležitá v celoevropském rozsahu. Letos bylo zvoleno téma: Demokracie a právní stát.

Konferenci zahájila bývalá rakouská kancléřka Brigitte Bierlein, během dne se k řečnickému pultíku postavili také bývalý rakouský prezident Heinz Fischer, eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, rakouská ministryně spravedlnosti Alma Zadič a další.

Součástí materiálů konference byly též zemské zprávy jednotlivých advokátních komor obsahující informace o aktuálním dění. Veškeré zprávy jsou k dispozici zde. Je mezi nimi i zpráva České advokátní komory, která obsahuje především informace o změnách v právní a stavovské úpravě české advokacie.

Po pracovní části bude prezidentská konference pokračovat společenským programem.

Text a foto: redakce AD

 

Go to TOP