ÚZSVM dosáhl v roce 2019 třetích nejvyšších příjmů v historii

Česká republika je v posledních letech úspěšná jak v mezinárodních arbitrážích, tak tuzemských soudních sporech. Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhly v roce 2019 celkem 1 481 384 315 korun, což představuje třetí nejvyšší částku od jeho vzniku v roce 2002. V meziročním porovnání příjmy ÚZSVM vzrostly o téměř 149 milionů korun, tedy o 11 %.

​„Příjmy se nám podařilo v loňském roce překonat o 62 % oproti schválenému rozpočtu. Výslednou částku téměř 1,5 miliardy korun považuji za mimořádný úspěch už jen s ohledem na to, že převážná část agendy ÚZSVM žádné příjmy negeneruje, nebo příjmy připadnou jiné státní instituci,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu s tím, že se jedná například o případy, kdy ÚZSVM zastupuje jiné organizační složky státu v soudních sporech, dohledává nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky či majetek zapsaný na zaniklé státní subjekty, nebo prodává majetek v režimu privatizace. „Další část příjmů z prodeje majetku pocházejícího z trestné činnosti také odvádíme na speciální fond Ministerstva spravedlnosti. V loňském roce jsme na pomoc obětem trestných činů přispěli rekordní částkou ve výši téměř 156 milionů korun.“

Graf: Příjmy ÚZSVM v tisících Kč

 

Nejvyšší část příjmů v uplynulém roce tvořily příjmy z prodejů nepotřebných státních nemovitostí, které dosáhly více než 881 milionů korun, přičemž za prodej pozemků získal ÚZSVM 556 milionů korun a příjmy z prodeje domů a bytů pak dosáhly necelých 325 milionů korun. V roce 2019 ÚZSVM inkasoval za pronájem pozemků a ostatních nemovitostí více než 284 milionů korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dne 20. února 2020 informoval o tom, že se podařilo uhájit celkem 2,7 miliardy Kč ve dvou soudních sporech se společnostmi TH system a. s. a První novohradecká, a. s. Obě společnosti po státu požadovaly náhradu údajné škody, která měla být způsobena postupem státních orgánů. Městský soud v Praze žalobu v plném rozsahu zamítl.

  „Náš úřad uhájil další miliardy v zájmu státu a obě vyhrané soudní pře se řadí k mnoha dalším úspěchům na právním poli. Pravidelně v právních sporech dosahujeme úspěšnosti přes 90 % a šetříme tak peníze daňových poplatníků. V tuzemských sporech zastupujeme zájmy státu výhradně vlastními zaměstnanci,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu

 

​​​Zdroj: ÚZSVM
Foto: Pixabay

Go to TOP