Aktuální témata a oblíbení lektoři – to jsou semináře na severní Moravě

První vzdělávací akce v tomto roce pořádaná severomoravským regionálním střediskem se uskutečnila dne 18. února 2020 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Šlo o seminář pro advokáty a advokátní koncipienty na téma Vybrané aktuální otázky judikatury Nejvyššího soudu v oblasti věcných práv.

Účast téměř 70 advokátů a advokátních koncipientů z regionu naznačuje, že šlo o téma atraktivní a žádané, navíc seminář vedl zkušený a oblíbený lektor Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu.

Regionální středisko Severní Morava v nejbližší době připravuje i další akce. První z nich je seminář na téma Svěřenské fondy – absolutní majetkové právo, důsledky, praktické příklady pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského, který se uskuteční již za měsíc, dne 19. března 2020, od 9.30 hodin opět v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Tradiční víkendový seminář je pak naplánován na duben 2020 (datum bude včas upřesněno) v Hotelu Sepetná na Ostravici.

Regionální středisko Severní Morava dále raději v dostatečném časovém předstihu informuje o společenském večeru, který se uskuteční v pátek 2. října 2020 v Divadle Jiřího Myrona, a to u příležitosti regionálních oslav 30. výročí nezávislosti advokacie. Bližší informace budou k dispozici během dubna, ale již dnes advokátky a advokáty na tuto akci srdečně zveme.

 

Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel pro Severní Moravu

Go to TOP