Stanislav Křeček se složením slibu ujal funkce veřejného ochránce práv

JUDr. Stanislav Křeček se 19. února 2020 složením slibu do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury ujal funkce veřejného ochránce práv. Nahradil v ní Mgr. Annu Šabatovou, jejíž šestileté funkční období vypršelo.

JUDr. Stanislav Křeček úřad převezme v Brně ve čtvrtek 20. února 2020 a stane se tak čtvrtým ombudsmanem po Otakaru Motejlovi (2000-2010), Pavlu Varvařovském (2010-2013) a Anně Šabatové (2014-2020).

Jednaosmdesátiletého JUDr. Stanislava Křečka zvolila minulý týden Sněmovna ve druhém kole tajného hlasování. Porazil v něm kandidáta Senátu, vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Víta Alexandera Schorma. V prvním kole vypadl advokát JUDr. Jan Matys, kterého také navrhla horní komora. Místopředseda Sněmovny Tomio Okamura při ceremoniálu popřál JUDr. Křečkovi mnoho úspěchů a to, aby se mu dařilo naplňovat své vize.

JUDr. Stanislav Křeček po složení slibu uvedl, že nechystá v úřadu Veřejného ochránce práv žádné dramatické změny.

JUDr. Stanislav Křeček vystudoval průmyslovou školu geologickou, výtvarnou školu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování se stal soudním čekatelem u Městského soudu v Praze. Poté, co byl v 70. letech 20. století nucen z politických důvodů justici opustit, pracoval jako výtvarník, geolog, horník, dělník aj.

Od roku 1990 se věnoval advokacii. V letech 2006–2010 zasedal v zastupitelstvu Městské části Praha 2. Od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dne 3. dubna 2013 byl zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a v souladu se zákonem se poslaneckého mandátu vzdal. Funkci zástupce veřejného ochránce práv vykonával od 5. 4. 2013 do 3. 12. 2019.

Jako zástupce veřejného ochránce práv se JUDr. Stanislav Křeček věnoval zejména problematice stavebního řádu, státní správy soudů, ochraně spotřebitele, pozemkovému právu a činnosti katastrálních úřadů, problematice pozemních komunikací, práva na informace a přestupkům.

 

Zdroj: ČTK, Veřejný ochránce práv

Foto: Bulletin advokacie 

Go to TOP