Zákon podepsaný prezidentem umožní dát víc peněz na samotestování

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 6. dubna 2021 dva zákony – zákon ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a zákon ze dne 31. března 2021 o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie covid-19 v roce 2021. Díky tomu budou moci zdravotní pojišťovny zvýšit objem peněz na takzvané samotestování na onemocnění covid-19 a také budou moci převádět peníze na testování ze svých základních fondů do fondů prevence.

Podle podkladů vydají zdravotní pojišťovny za měsíc na příspěvky na testování ve společnostech zhruba 480 milionů korun, tj. 240 korun na osobu a měsíc. S testováním se počítá až do konce letošního roku.

„Zapojením prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven do podpory samotestování může reálně v letošním roce dojít k navýšení výdajů těchto fondů odhadem ve výši až pět miliard korun,“ je uvedeno v důvodové zprávě. Z fondů prevence dosud pojišťovny přispívaly svým pojištěncům například na nepovinná očkování, vyšetření nebo sportovní či rehabilitační aktivity. Ve fondech mají pojišťovny peníze nikoliv z vybraného pojistného na zdravotní pojištění, ale plní je z dalších zdrojů, jako jsou penále, pokuty nebo přebytky z hospodaření, v současné době v nich mají kolem dvou miliard korun.

Zdravotnická zařízení dostanou od pojišťoven náhrady za výpadky příjmů způsobených koronavirovou krizí i za letošní rok. Podle dnes podepsaného zákona bude moci Ministerstvo zdravotnictví – stejně jako loni – vydat takzvanou kompenzační vyhlášku. Nová úhradová vyhláška je nezbytná proto, že platný předpis není možné podle Ministerstva zdravotnictví použít. Vyhláška vznikla loni na základě dohod mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče a nepředpokládala vysoké náklady na léčbu pacientů v další vlně pandemie onemocnění covid-19. Podle odhadů z důvodové zprávy přicházejí poskytovatelé zdravotní péče v současné době v součtu o příjmy ve výši přibližně 3,2 miliardy korun měsíčně. Vyhláška by měla upravit také úhrady pro obory mimo nemocniční péči – například pro zdravotnické záchranné služby, laboratoře nebo ordinace, aby bylo možné zdravotníky za dobu epidemie odměnit.

Novelou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, byla osobám samostatně výdělečně činným o měsíc prodloužena lhůta pro podání přehledu pojistného za loňský rok. Ten budou moci odevzdat nejpozději do 2. srpna 2021.


Zdroj: ČTK

Foto: canva.com

Go to TOP