Delegace ústavněprávního výboru NR SR jednala s představiteli ČAK

Delegace ústavněprávního výboru Národní rady Slovenské republiky, vedená jeho předsedou JUDr. Róbertem Madejem, se dne 7. února 2020 sešla v sídle ČAK na jednání s místopředsedou České advokátní komory JUDr. Tomášem Sokolem a tajemníkem Komory JUDr. Petrem Čápem. Slovenskou delegaci doprovázeli členové ústavněprávního výboru Senátu pod vedením jeho předsedy JUDr. Miroslava Antla.

Během návštěvy Prahy se slovenská delegace snažila načerpat zkušenosti od představitelů všech českých právnických profesí. Hlavními tématy jednání členů ústavněprávního výboru Národní rady SR a vedení ČAK byla zejména aktuální legislativa obou republik.

Pro Róberta Madeje byla pracovní cesta do Prahy jeho poslední v roli předsedy ústavněprávního výboru NR SR, protože se rozhodl po osmi letech svého předsednictví skončit, to i v politice a naplno se věnovat advokacii. Ohlédl se za svým působením ve výboru, zejména z pohledu legislativy na jedné straně a praxe na straně druhé a vyjádřil přesvědčení, že se snad slovenským tvůrcům legislativy podařilo kontakt s praxí neztratit. Zároveň zmínil „zlomový bod“ pro slovenskou justici a republiku vůbec, který nastal před dvěma lety po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. „V justici se bohužel událo mnoho věcí, na které nemůžeme být hrdí, ale na druhou stranu se konečně začaly řešit zásadní záležitosti, které se týkaly i advokacie,“ uvedl JUDr. Madej. Zmínil například vynášení informací z trestních spisů do médií, nebo osobní kontakty zástupců nejrůznějších právnických profesí navzájem, například advokátů se soudci atd.

„Na tyto záležitosti zareagovala Slovenská advokátní komora, která zřídila speciální komisi, jejímž cílem je zajistit dodržování etických pravidel advokáty. Jednou z dílčích, ale citlivě vnímaných etických otázek, je právě setkávání a komunikace zástupců různých justičních povolání mezi sebou. Společenské kontakty nejsou problémem, ale jednoznačně nepřípustná a proti etickým pravidlům je komunikace v nerozhodnutých a projednávaných „živých“ věcech. Je třeba udělat všechno proto, aby po určitých individuálních selháních, která bohužel měla dalekosáhlé následky, veřejnost získala opětovnou důvěru v justici na Slovensku,“ dodal doktor Madej.

Místopředseda ČAK JUDr. Tomáš Sokol pak nastínil současná témata, kterými se zabývá Česká advokátní komora. Například hovořil o změnách ve zkušebním řádu, transpozici směrnice DAC 5 a DAC 6, zákonu o lobbingu, seznámil slovenské kolegy se stanoviskem ČAK k připravovanému zákonu o hromadných řízeních nebo trestnímu řádu. Zajímal se také o slovenské zkušenosti se zavedením teritoriality exekutorů, nebo bojem proti tzv. vinklářům, kteří neoprávněně poskytují právní služby. Kolem všech nastíněných témat se rozvinula čilá diskuse.

Na závěr se všichni zúčastnění rozloučili s přáním, aby současná a každá příští legislativa byla užitečná nejen pro právní systém České i Slovenské republiky, ale hlavně byla ku prospěchu jejich občanů.

PhDr. Dagmar Koutská
Foto: redakce AD

Go to TOP