Sněmovna podpořila novou regulaci zdravotnických prostředků

Novela zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, kterou schválila Sněmovna dne 31. ledna 2020, má zajistit pacientům větší ochranu. Mají se rovněž zpřísnit pravidla reklamy daná zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, aby nešlo o klamavou reklamu. Změny si žádá evropské nařízení, které bude účinné od konce května 2020.

Novela zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, kterou schválila Sněmovna dne 31. ledna 2020, má zajistit pacientům větší ochranu. Mají se rovněž zpřísnit pravidla reklamy daná zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, aby nešlo o klamavou reklamu. Změny si žádá evropské nařízení, které bude účinné od konce května 2020.

Novela zákona o zdravotnických prostředcích zruší ty části národní právní úpravy zdravotnických prostředků, které se stanou s účinností již zmíněného evropského nařízení nadbytečnými.

Předpis předpokládá výrazně podrobnější dokumentaci, registrační povinnosti nebo vymezuje dozorovou roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to i kontrolu dodržování regulace reklamy. Zpřísnění podmínek propagace má zamezit například případům, kdy prodejci některé výrobky klamavě vydávají za zdravotnické prostředky.

Změny čekají také pravidla výdeje zdravotnických prostředků. U nejméně rizikových pomůcek už nebude nutné, aby je pacientům dávali lidé s příslušnou odbornou způsobilostí. Nebude to ale platit u optických prostředků. Zákon zakáže obnovu zdravotnického prostředku určeného pro jedno použití, protože není možné stoprocentně zajistit ohrožení zdraví pacientů při opakovaném použití.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP