Sněmovna podpořila nový zákon o bezpečnosti práce

Sněmovna 24. ledna 2020 podpořila vládní návrh nového zákona o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení. Jde o technická

Sněmovna 24. ledna 2020 podpořila vládní návrh nového zákona o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení. Jde o technická zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví.

Zákon o bezpečnosti práce při provozu technických zařízení má podle ministryně práce Jany Maláčové modernizovat pravidla, která jsou již více než 50 let stará. Ruší mimo jiné zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce z roku 1968.

Podle důvodové zprávy jde o zařízení, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování, představují závažné nebo vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Zákon je dělí na zdvihací, elektrická, plynová a tlaková. Stanovuje také požadavky na odbornou způsobilost v této oblasti.

Příprava nového zákona souvisí s právními předpisy, které stát přijal v posledních deseti letech. Stát při ní vycházel i z poznatků z uplatňování dosavadních předpisů v praxi.

Zákon má stanovit základní požadavky a povinnosti lidí i firem, činnosti v rámci oprav, údržby a revizí, včetně požadavků na zajištění bezpečného provozu těchto zařízení. Vymezuje také postavení kontrolního orgánu, kterým je Státní úřad inspekce práce, a takzvané pověřené organizace, kterou je v současnosti Technická inspekce ČR.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP