Nikola Neumanová a David Plevka se stali novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

Dne 15. ledna 2020 se stali novými spolupracujícími advokáty bpv BRAUN PARTNERS Nikola Neumanová a David Plevka.

Mgr. Nikola Neumanová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž studovala na Právnické fakultě Univerzity v Lipsku. Zaměřuje se zejména na vedení sporů, ochranu osobních údajů, obchodní právo, energetické právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem.

Mgr. David Plevka má za sebou studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a působil i na fakultách téhož zaměření v Tübingenu a Brisbane. Zaměřuje se převážně na vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže, právo obchodních společností a obchodní právo a v neposlední řadě na právo nemovitostí.

Oba dva advokáti působí v advokátní kanceláři bpv BRAUN PARTNERS již od počátku své profesní kariéry, a to téměř 10 let, a hovoří česky, anglicky a německy. „Nikola i David jsou oba výjimečně nadaní právníci, se kterými je jak po profesní, tak lidské stránce radost spolupracovat. Jsem velmi hrdý na to, že je můžeme přivítat v našich řadách i jako advokáty,“ uvedl Arthur Braun, managing partner kanceláře.

 

Zdroj: AK bvo BRAUN PARTNERS

Go to TOP