Návrh novely občanského zákoníku spotřebitele o záruku nepřipraví

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo negativní a zavádějící informace v souvislosti s chystanou změnou tzv. dvouleté zákonné záruky. Té se dotýká novela občanského zákoníku, která reaguje na evropskou legislativu. Tyto informace nevystihují celou podstatu chystané změny, novela jako celek naopak práva spotřebitelů posílí.

Návrh předně zachovává dvouletou reklamační lhůtu, která platí v celé Evropě. V této lhůtě bude možno nadále uplatnit právo z jakýchkoliv vad, které se na věci objeví. Nově bude vadou věci i její nedostatečná životnost. Například při koupi žehličky, která z důvodu nízké kvality přestane v dané lhůtě fungovat, bude moci spotřebitel zboží z tohoto důvodu reklamovat. Navíc, bude-li se jednat o závažnou vadu, spotřebitel bude moci rovnou odstoupit od smlouvy a nečekat, až se prodávající pokusí věc opravit.

Nově se má zlepšit postavení spotřebitele i z důkazního hlediska. Ze šesti měsíců na jeden rok má být prodloužena délka tzv. obráceného důkazního břemene. Pokud se tedy vada objeví již v této době, postačí, že spotřebitel na vadu poukáže, vše ostatní bude na prodávajícím.  Podnikatelé budou moci stejně jako v současnosti nabízet spotřebitelům obchodní záruku nad rámec zákonného standardu.

Gestorem v oblasti ochrany spotřebitele je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Věcná řešení, která jsou v novele občanského zákoníku představena, vycházejí právě z požadavků gesčně odpovědného ministerstva.

 

Zdroj: MSp

Foto: Pixabay

 

Go to TOP