NSS: Český telekomunikační úřad při aukci kmitočtů nechyboval

Nejvyšší správní soud  zamítl kasační stížnost společnosti Vodafone Czech Republic, která se týkala výběrového řízení vyhlášeného v roce 2016 na kmitočty v pásmech 1800 a 2600 megahertzů. NSS v rozhodnutí ze dne 21. ledna 2020 uvedl, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve výběrovém řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů postupoval v souladu se zákonem.

Nejvyšší správní soud se zabýval zákonností podmínek, které Český telekomunikační úřad nastavil v roce 2016 ve výběrovém řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz. Společnost Vodafone (stěžovatelka) tvrdila protiprávnost tzv. závazku velkoobchodní nabídky, tedy povinnosti tzv. infrastrukturního operátora umožnit přístup k veřejné komunikační síti třetím osobám, virtuálním operátorům.

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu a Městského soudu v Praze, a stejně jako tyto orgány dovodil, že Český telekomunikační úřad postupoval v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a s právem EU. Nejvyšší správní soud upozornil, že obdobnou povinnost v dobré víře uzavírat smlouvy s virtuálními operátory zahrnuli regulátoři do podmínek výběrového řízení na obdobné rádiové kmitočty také v dalších členských zemích EU.

„S ohledem na nutnost mimořádně velkých vstupních nákladů do vybudování infrastruktury by poskytování mobilních služeb bylo – bez dalších opatření typu povinnosti velkoobchodního přístupu – pouze v rukou stávajících infrastrukturních operátorů. Účelem opatření, jakým je i stanovení podmínky povinnosti velkoobchodního přístupu, je právě narovnat „pokřivení“ trhu s mobilními službami,“ uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn.

Rozsudek ze dne 21. ledna 2020, čj. 10 As 274/2019-67, je dostupný zde.

 

Zdroj: NSS, foto Pixabay.

Go to TOP