ČNB asi získá novou pravomoc pro řešení krizí na finančním trhu

Česká národní banka zřejmě získá novou pravomoc vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace dané společnosti. Vyplývá to z návrhu novely zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterou poslalo Ministerstvo financí ČR k připomínkám.

Moratorium umožňuje centrální bance nařídit určité společnosti, aby pozastavila platby a plnění jejích závazků na nezbytně nutnou dobu. V tomto případě by moratorium nemělo podle směrnice trvat déle než dva dny. Cílem je poskytnout ČNB dostatek času ke zjištění, zda je řešení krize ve veřejném zájmu.

Návrh novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu je předkládán především kvůli zavedení revidovaného rámce pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD II) v rámci EU. Obecně je cílem BRRD zajistit harmonizaci při řešení selhání finančních institucí. Tím má být zaručeno, že náklady v případě selhání finanční instituce ponesou zejména společníci a věřitelé, nikoliv daňoví poplatníci. Česká republika by měla směrnici zavést do 28. prosince 2020.

Mezi další opatření patří například vymezení osob podléhajících řešení krize nebo stanovení pravidel týkajících se minimálního požadavku na kapitál.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

 

 

Go to TOP