K advokátní kanceláři Taylor Wessing se připojuje advokát Marek Strádal

Marek Strádal

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika přivítala v lednu 2020 do svého týmu již druhého advokáta. Je jím Marek Strádal. Připojuje se k týmu Real Estate a bude úzce spolupracovat se stávajícími partnery. Strádal má zkušenosti v poradenství poskytovatelům co-workingových služeb a při vyjednávání široké škály komerčních nájmů. Zastupoval řadu nadnárodních korporací při vyjednávání nájemních smluv pro potřeby lokálních zastoupení a poboček, zejména pak v pražských kancelářských projektech.

Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika k tomu uvádí: „Pan kolega Strádal má významné zkušenosti v oblasti zastupování globálních skupin při relokaci kancelářských či výrobních prostor, především při ukončení stávající nájemní smlouvy, vyjednání nové nájemní smlouvy a zajištění výstavby či úpravy nových prostor na klíč. A v minulosti zastupoval různé developerské skupiny či spolupracoval při přípravě vzorové nájemní dokumentace pro nově budované obchodní centrum, včetně následného vyjednávání nájemních smluv s jednotlivými nájemci. Jsou to znalosti, které jsou v našem týmu ceněné, a my jsme rádi, že u nás je bude moci také plně využít.“

Strádal v minulosti také zastupoval klienty před správními soudy ve věcech územního plánování a stavebních povolení, ať už při obhajování vydaných rozhodnutí či namítání jejich nezákonnosti. Účastnil se rozmanitých nemovitostních transakcí a řešil komplexní právní poradenství mezinárodní skupině provozující obchodní centrum v Praze. Advokát má ale také zkušenosti v segmentu Energy Regulatory & Renewable Energy Sources, kdy pro významné komoditní obchodníky zajišťoval příslušné licence či pasportizaci zahraničních licencí v oblasti obchodu s plynem a obchodu s elektřinou, a to včetně souvisejících povolení. Je také spoluautorem kapitoly ohledně České republiky v publikaci vydané Oxford University Press s názvem Legal Aspects of EU Energy Regulation (2016).

Strádal vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 2009 titul Mgr. Jako koncipient nastoupil v roce 2009 do advokátní kanceláře Wolf Theiss v Praze, kde působil až do roku 2011. Poté získával devět let praxe v advokátní kanceláři DLA Piper v Praze. V době studia, v rámci studentského programu ERASMUS, ověřoval své znalosti také na právnické fakultě Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. V rámci své profese plynně hovoří anglicky a německy. Je členem České advokátní komory od roku 2014.

 

Zdroj: AK Taylor Wessing

Go to TOP