Zveřejňování rozhodnutí soudů posílí orientaci široké veřejnosti

Ministerstvo spravedlnosti připravuje novou databázi soudních rozhodnutí, která by měla v ostrém režimu fungovat do konce roku. Plánuje zveřejňování pravomocných civilních rozhodnutí krajských soudů v řízeních, kde figurují jako prvostupňové soudní instance.  

„Česká advokátní komora vnímá zveřejňování rozhodnutí soudů v obecné rovině jako prospěšné, neboť posiluje orientaci široké veřejnosti v rozhodování soudů, přispívá k větší právní jistotě a pomáhá upevňovat právní stát,“ říká k iniciativě JUDr. Johan Justoň, vedoucí legislativního odboru ČAK a dodává, že pro účely advokacie může jít o dílčí zdroj informací o rozhodovací činnosti jednotlivých soudů, nicméně pro potřeby právní argumentace budou vždy významnější rozhodnutí nejvyšších soudů než soudů nižších stupňů, neboť pouze rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu lze ipso facto považovat za pramen práva. Současně je potřeba si uvědomit, že krajské soudy rozhodují v občanském soudním řízení v prvním stupni výraznou menšinu sporů, takže jde o poměrně malé procento celkové judikatury.

Zároveň je při posuzování této otázky potřeba zohlednit celou řadu dalších faktorů, jako je potřeba důsledné anonymizace soudních rozhodnutí, která při respektování zásad ochrany osobních údajů může být mnohdy takového stupně, že publikovaný rozsudek může jen stěží komukoli jakkoli prospět, neboť v něm budou anonymizované i podstatné údaje nezbytné pro pochopení důvodů, pro které soud rozhodl tak, jak rozhodl.

S tím souvisí i případná otázka nákladů na anonymizaci a publikování soudních rozhodnutí, neboť při vědomí rozličnosti osobních údajů (a citlivých osobních údajů obzvláště) nemůže být anonymizace plně automatizovaná a bude vždy vyžadovat lidský faktor.

 

Redakce AD

Foto Pixabay

 

Go to TOP