Ministryně spravedlnosti vypsala výběrové řízení na předsedu KS v Brně

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová vyhlásila výběrové řízení na nového předsedu Krajského soudu v Brně. Místo se uvolní k letošnímu 1. říjnu, kdy současnému šéfovi soudu JUDr. Milanu Bořkovi vyprší sedmiletý mandát. Zájemci mohou ministerstvu zasílat písemné přihlášky do 18. května.

Uchazeč o funkci předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Brně musí být soudcem, mít odborné, organizační a řídící schopnosti a funkci soudce vykonávat nejméně 8 let. Konkrétní podrobnosti k výběrovému řízení je možné nalézt ZDE.

Při pohovoru kladou členové komise účastníkovi výběrového řízení otázky zaměřené na výkon funkce, o kterou se uchází a přihlíží přitom též k uchazečem předloženým záměrům a ke všem komisi předloženým podkladům. Odpovědi uchazeče včetně celkového dojmu z jeho vystupování hodnotí každý člen komise samostatně přidělením 0 až 10 bodů. V případě rovnosti bodů dvou či více uchazečů rozhodne komise o jejich pořadí hlasováním.

Podmínky a průběh výběrového řízení upravuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 7. 2014, č.j. 100/2014-OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, ve znění Instrukce ze dne 10. 9. 2015, č.j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12.

Předsedy krajských soudů jmenuje prezident na návrh ministra spravedlnosti. Loni prezident Miloš Zeman jmenoval na návrh ministryně Benešové pět nových šéfů krajských soudů – do Ústí nad Labem JUDr. Lenku Ceplovou, do Českých Budějovic Mgr. Martinu Flanderovou, Ph.D., do Hradce Králové JUDr. Vladimíra Lanžhotského, Ph.D., do Plzně Mgr. Alexandra Krysla a k pražskému městskému soudu JUDr. Jaroslavu Pokornou.

Zdroj: justice.cz; ČTK
Foto: justice.cz

Go to TOP