Jednota českých právníků si zvolila nové vedení na příští tři roky

Jednota českých právníků si na své konferenci dne 11. září 2020 zvolila vedení na další tři roky. Předsedou Jednoty byl znovu zvolen předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, místopředsedou se na další tři roky opět stal pražský advokát JUDr. Pavel Tuma. Dalším místopředsedou Jednoty byl nově zvolen JUDr. Martin Foukal, notář v Praze a čestný prezident Notářské komory.

Jednota českých právníků je spolkem navazujícím na tradici právnických jednot v českých zemích, jejíž počátky sahají do roku 1864, kdy vznikla Jednota právnická v Praze, nejstarší právnický spolek v českých zemích. Jednota českých právníků od roku 1992 uděluje každoročně Randovy medaile, pravidelně vydává Zpravodaj Jednoty českých právníků, pořádá semináře, konference a společenské akce.

Redakce AD
Foto: Jednota českých právníků

Go to TOP