Nárok obětí kriminality na peníze od státu zřejmě čeká úprava

Nárok na peněžitou pomoc od státu by opět měly mít oběti trestných činů výhradně při zhoršení jejich sociální situace. Vyplývá to z vládní novely zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, kterou dne 16. ledna 2020 obdržela Sněmovna. Předloha v souvislosti s předpisy EU zejména upravuje zákon o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, konkrétně zajišťování majetku.

Navrhovanou změnu u peněžité pomoci zdůvodňuje Ministerstvo spravedlnosti ČR problematickým výkladem jednoho z ustanovení. Nejvyšší správní soud podle podkladů loni v lednu uvedl, že oběti nemusejí zhoršenou sociální situaci prokazovat. Pro nárok na tuto pomoc postačí, že doloží rozhodnutí soudu, kterým jim přiznal náhradu škody nebo nemajetkové újmy, stojí v důvodové zprávě. „Přitom smyslem institutu peněžité pomoci je od jeho zavedení do českého právního řádu zmírnění zhoršené sociální situace, do které se oběť dostala v důsledku spáchání trestného činu,“ uvedlo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Nejvyšší správní soud podle něj v podstatě nařídil státu nahrazovat peněžitou pomocí „všechny možné a myslitelné majetkové škody a nemajetkové újmy, pokud o nich soud pravomocně rozhodl“. Prakticky to podle důvodové zprávy znamená, že i v případech, kdy by oběť měla nárok na paušální částku 10 tisíc nebo 50 tisíc korun, může dostat bez dalších podmínek až 200 tisíc korun.

Na 10 tisíc nebo 50 tisíc korun má podle zákona o obětech trestných činů nárok člověk, jenž doloží újmu na zdraví, nebo těžkou újmu na zdraví, která mu zhoršila sociální situaci. Až 200 tisíc korun může obdržet v případě, že navíc doloží i ztrátu na výdělku nebo náklady související s léčbou.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP