Novela soudního řádu správního by měla pomoci kriticky přetíženému NSS

Vláda chce kriticky přetíženému Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) pomoci novelou soudního řádu správního, která rozšíří počet nepřijatelných stížností. Příslušná novela leží v Poslanecké sněmovně od roku 2018. Ministryně Marie Benešová po jednání dne 15. ledna 2020 na půdě NSS v Brně s předsedou tohoto soudu JUDr. Michalem Mazancem slíbila urychlení jejího projednání.

V dlouhodobém horizontu připadá v úvahu i rozsáhlejší změna soudního řádu správníhocelková reorganizace správních soudů. Podle ministryně Benešové by také na správní úseky krajských soudů mohli přejít někteří trestní soudci, kteří jsou nyní vzhledem k poklesu kriminality méně vytížení. Nikdo je ale nebude nutit, zdůraznila ministryně Marie Benešová.

Podle předsedy NSS Michala Mazance v posledních letech stoupá počet kasačních stížností podávaných k NSS a soudci jsou už na hranici svých možností, co se týče množství vyřizovaných podnětů. Navyšovat počet soudců NSS ale Michal Mazanec nechce, soud by podle něj měl zůstat „štíhlý“. Proto podporuje novelu soudního řádu správního, na jejímž základě by se část podnětů stala nepřijatelnou. Soud by je nemusel řešit, a mohl by se tak soustředit na složitější kauzy a typově nové problémy.

Novela soudního řádu správního  je podle Michala Mazance krátkodobým řešením. Dlouhodobě lze uvažovat o reformně procesních předpisů, správní soudnictví podle něj potřebuje „nový procesní motor“. Je nutné uvažovat i o reformě soustavy správních soudů. Nyní jsou to v prvním stupni úseky krajských soudů, nad nimi je jako druhá instance NSS. Podle Michala Mazance by mohly vzniknout samostatné správní soudy. Zároveň by jich mohlo být méně, ovšem početněji obsazených, se specializovanými a lépe připravenými soudci. Podle ministryně Marie Benešové jde o prvotní úvahy a reorganizace se nestihne v aktuálním volebním období. Slíbila na ní ale pracovat.

NSS loni obdržel 4642 nových podnětů napříč všemi agendami. O rok dříve jich bylo 4645. Do roku 2019 soud vstupoval se zůstatkem 2583 nevyřešených stížností a dalších podnětů. Balík nedodělků na začátku letošního roku narostl na 2949 spisů. Loni se také meziročně prodloužila průměrná délka řízení ze 178 na 195 dní.

Podle premiéra Andreje Babiše má i stát zájem na rychlém rozhodování NSS, například v souvislosti s dopravními stavbami.

Rozhodovací statistiky Nejvyššího správního soudu

rok zůstatek z předchozího roku nově podáno vyřízeno zůstatek
2010 1003 3044 3130 917
2011 917 3152 3086 983
2012 983 3710 3347 1346
2013 1346 3726 3787 1285
2014 1285 3351 3369 1267
2015 1267 3400 3459 1208
2016 1208 3694 3424 1478
2017 1478 4564 4073 1970
2018 1970 4645 4032 2583
2019 2583 4642 4276 2949

 

Dne 16. ledna 2020 se koná na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  seminář na téma „Institut nepřijatelnosti – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní“. Advokátní deník bude odbornou diskusi sledovat a přinese z ní aktuální podrobné zpravodajství.

 

Zdroj: ČTK, foto archiv ČAK.

Go to TOP