Na účet pro oběti trestných činů bylo odvedeno 156 milionů korun

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni odvedl téměř 156 milionů korun na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti ČR, který slouží k odškodnění obětí trestných činů. Peníze získal z prodeje majetku, který pochází z trestné činnosti.

Předloni ÚZSVM na účet odvedl 11,4 milionu korun. Podle ředitelky úřadu Kateřiny Arajmu je loňská částka nejvyšší od účinnosti zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, který začal platit v roce 2017. „Našim cílem je vždy získat co nejvíc prostředků tak, aby lidé, kteří byli poškozeni trestnou činností, dostali od viníků co nejvyšší odškodné. Podařilo se nám v uplynulém roce takto shromáždit téměř 156 milionů korun, což je nejvíc od účinnosti tohoto zákona,“ uvedla Kateřina Arajmu.

Podle výše uvedeného zákona mají lidé, kteří přišli k majetkové újmě trestnou činností, přístup k penězům, které prostřednictvím peněžitých trestů či trestu propadnutí majetku získá stát. Do března 2017 musely oběti žádat o peníze formou exekuce, nyní je získávají na základě rozhodnutí soudu. Protože mezi základní činnosti ÚZSVM také patří prodej věcí propadlých státu z trestné činnosti, putují na tento účet i některé prostředky, které ÚZSVM takto získá.

Největší částky odvedla pracoviště úřadu v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Nejvyšší suma, bezmála 33 milionů korun, pocházela z případu podání žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích za použití vědomě nepravdivých listin, které měly dokladovat úplné dokončení fotovoltaické elektrárny. Pachatele potrestal Krajský soud v Brně šestiletým vězením a podmínkou.

Téměř 25 milionů korun pocházelo z trestné činnosti, při které se společnost zabývající se poskytováním reklamních služeb vyhýbala placení daně z přidané hodnoty. Dalších 17 milionů korun pak získal úřad z případu pachatelů, kteří opakovaně neoprávněně čerpali do cisteren pohonné hmoty od distributora. V dalším případě byli pachatelé za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby odsouzeni k devíti a pěti letům vězení. ÚZSVM z propadnutých věcí odvedl na účet ministerstva sumu přibližně 8,5 milionu korun.

ÚZSVM podle údajů z poloviny prosince loni vydělal prodejem věcí asi 1,4 miliardy korun, což je třetí nejvyšší částka ročních příjmů v historii. Mezi věcmi, které připadly státu nejen z trestné činnosti, ale třeba i z pozůstalostí bez dědiců, byli například psi, starožitný nábytek, šperky, automobily nebo rodinné domy či pozemky.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP