ČAK se ohradila proti atakům na projekt Advokáti do škol

Česká advokátní komora přišla s iniciativou Advokáti do škol, jejímž cílem je zlepšovaní právního vzdělávání studentů, neboť si je vědoma skutečnosti, že nedostatečné právní povědomí je jednou z příčin výskytu nežádoucích společenských jevů jako jsou mj. dluhové pasti a exekuce.

Vzhledem k tomu, že stát a jeho instituce dlouhodobě nejsou schopny zajistit základní právní vzdělání, rozhodla se Česká advokátní komora v rámci své společenské odpovědnosti vyzvat advokáty k bezplatné pro bono iniciativě – projektu Advokáti do škol. Jsme velmi potěšeni velkou odezvou jak ze strany advokátů, tak ze strany škol, které o tento projekt projevily obrovský zájem. Veškeré vzdělávací materiály vznikají ve spolupráci advokátů se zástupci  všech právních profesí a pedagogických odborníků.

V této souvislosti považujeme za zcela neadekvátní mediální kritiku tohoto užitečného projektu. To v žádném případě neznamená, že by Česká advokátní komora nebyla připravena k diskusi, kterou je však třeba vést na odborné úrovni, a nikoliv prostřednictvím mediálních ataků.

Vše o projektu naleznete ZDE.

 

Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP