IAIS zpřísňuje přeshraniční dohled nad pojišťovacími skupinami

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (International Association of Insurance Supervisors – IAIS) přijala soubor reforem, které umožní účinnější přeshraniční dohled nad pojišťovacími skupinami. Na webových stránkách IAIS lze nalézt k uvedeným reformám příslušné dokumenty, a to včetně otázek a odpovědí.

Jsou stanoveny společné dohledové standardy a vodítka zaměřená na účinný skupinový dohled nad mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami. Nový přijatý rámec obsahuje minimální dohledové požadavky přizpůsobené skutečné mezinárodní aktivitě a velikosti mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny. Tzv. „ComFrame“, tedy společný rámec, poskytuje orgánům dohledu „společný jazyk“ pro dohled. Ten vychází z revidovaného souboru Základních pojišťovacích principů (Insurance Core Principles – ICPs), jež jsou aplikovány na všechny pojistitele.

Pojišťovací kapitálový standard

Nově dohodnutá verze standardů ICS 2.0 pro pětileté monitorovací období, počínaje lednem 2020, byla připravena na základě strukturovaného a o fakta se opírajícího přístupu, který zahrnoval šest kvantitativních testování v rámci oboru v průběhu let 2014 až 2019.

Eliminace systémových rizik

V zájmu globální finanční stability IAIS dále přijala nová opatření pro zmírňování systémového rizika v pojišťovacím sektoru, jehož zavedení bude zahájeno na počátku roku 2020. Systémové riziko totiž může vzniknout jak z trendů v celém oboru s ohledem na specifické aktivity a rizika, tak z koncentrace některých  aktivit a rizik u jednotlivých pojistitelů. Implementaci reforem IAIS je třeba sledovat i v České republice, protože řada zde působících pojišťoven patří do mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin.

 

Zdroj: IAIS, ilustrační foto Pixabay.

 

Go to TOP