Když ochrana základních práv občanů selže, je role advokátů nezbytná

Česká politička a právnička Věra Jourová se stala eurokomisařkou v listopadu 2014 a ve své gesci měla nově konstituované portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví.

Ve svém druhém funkčním období, které začalo 1. prosince 2019, je místopředsedkyní Evropské komise se zodpovědností za kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a za transparentnost. Ještě před koncem roku 2019 se ohlédla za uplynulými pěti lety své práce a poskytla Rozhovor Radě evropských advokátních komor (CCBE).

Jaké byly Vaše největší úspěchy ve funkčním období komisařky Generálního direktorátu pro spravedlnost?

Spolu s mým týmem se mi podařilo dosáhnout několika velkých věcí. Zejména to byla finalizace GDPR nařízení a vstup tohoto nařízení v účinnost, čímž je zajištěna lepší ochrana soukromí lidí. V souvislosti s ochranou dat byla uzavřena také dohoda s USA o předávání soukromých údajů do USA za velmi přísných podmínek. Tedy to, co my Evropané, chceme vidět na druhé straně Atlantiku.


Ochrana osobních údajů nebyla jediným tématem, na které jste se zaměřila, co se podařilo v oblasti spotřebitelské politiky?

Ve spotřebitelském světě jsme dosáhli přijetí nové dohody ke zvýšení ochrany práv spotřebitelů a členské státy také přijaly návrh směrnice k hromadným žalobám – vůbec první návrh EU, který lidem umožní spojit síly a dá jim právo společně se obrátit na soud, pokud utrpí velké škody. Dále to byla směrnice o oznamovatelích (tzv. whistleblowers) a pak dalších mnoho záležitostí kolem zřízení kanceláře evropské státního zástupce jako vůbec první instituce, která má např. v souvislosti s pravomocí státního zástupce možnost potrestat ty, kteří neoprávněně nakládali s evropskými penězi.


Jaké jsou podle Vás hlavní výzvy pro právní stát v příštích čtyřech až pěti letech?

Jsem nervózní, když vidím korelaci mezi důvěrou lidí v soudnictví a pokusy na politické úrovni, které mají ovlivnit jejich nezávislost. Protože čím méně lidí důvěřuje soudnictví, tím snazší a levnější je, aby politici na soudnictví zaútočili. Proto musíme udržet vysokou úroveň soudnictví v očích lidí. Je to velká výzva, nicméně je to priorita, na kterou se musíme zaměřit.


Jaké jsou v digitálním věku hlavní výzvy pro dodržování základních práv a ochranu práv občanů?

V Evropě máme velmi specifický a zdravý přístup. Technologie musí sloužit lidem, nikoli naopak. A technologický vývoj nesmí být poháněn silným zájmem státu mít společnost pod kontrolou, jako je tomu například v Číně. Nesmí být podporovány zájmy velkých společností tak, aby byly ještě větší a rozrůstaly se a aby vydělávaly stále více peněz. V Evropě chceme, aby lidé byli v centru toho, co děláme, chceme rozvíjet technologie zaměřené na člověka. Ukázali jsme to i s pomocí nařízení GDPR, že každý jednotlivec musí disponovat svými právy pro případ, že by někdo napadl jeho soukromí. Stejný princip chceme zachovat i ve vztahu k umělé inteligenci – lidé musí být tzv. v jejím středu a nesmí existovat žádná diskriminace nebo zneužívání dat vůči občanům.


Jakou roli v tomto směru budou hrát advokáti?

Role advokátů je zde naprosto nezbytná, protože i přes velké úsilí, aby zákony a pravidla dodržovaly a upevňovaly tyto zmiňované zásady, nastanou situace, kdy k ochraně práv lidí budou advokáti potřeba.

Zdroj: CCBE
Foto: CCBE

 

 

Go to TOP