Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí zve na Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v Brně 31. ledna 2020. Představena bude multidisciplinární spolupráce (Cochemská praxe) a participační práva dětí. Dozvíte se, jak pracuje ÚMPOD, jaké má kompetence a jak spolupracuje s advokáty.

Akce je pořádána speciálně pro členy Unie rodinných advokátů. Po celý den se zájemcům bude věnovat ředitel úřadu Zdeněk Kapitán se svými spolupracovníky. Po prohlídce jednotlivých pracovišť úřadu bude následovat společné zasedání s několika případovými studiemi a navazující diskuse.

 

Datum konání: pátek 31. ledna 2020

Místo konání: Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, Šilingrovo náměstí 3/4

Program:

Sdílení dobré praxe – Den otevřených dveří na ÚMPOD 

10.00 – 11.00 hod. – úvodní slovo, prohlídka ÚMPOD

11.00 – 12.00 hod. – kompetence, přehled činnosti a metody práce ÚMPOD (včetně ukázek), praktické případy, diskuse

12.00 – 13. 30 hod. – oběd

13.30 – 15.30 hod. – případové studie, prezentace praktické spolupráce s advokátem, diskuse

Maximální kapacita: 20 osob

Účastnický poplatek: 380 Kč

 

Informace pro zájemce: vyplňte přihlášku, naskenujte, zašlete e-mailem na adresu: kovarova@akkovarova.cz a po potvrzení přihlášky uhraďte poplatek 380 Kč (včetně DPH) na účet č. 115-5911970297/0100, VS: 310120, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Každý účastník musí vyplnit samostatnou přihlášku. Přihlášky přijímáme podle pořadí (20 účastníků plus 2 náhradníci), naleznete je zde.

 

Zdroj: Unie rodinných advokátů, foto Pixabay.

Go to TOP