Zavedení chráněného účtu pro dlužníky v exekuci bude možné až od července

Až od července budou moci žádat dlužníci v exekuci o založení takzvaného chráněného účtu. Novelu zákona č. 38/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a tím i tříměsíční odklad zavedení tohoto institutu schválil na svém jednání 31. března 2021 Senát. Banky tak budou mít dostatek času, aby se mohly připravit. Zvláštní bankovní účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.

Skupina poslanců zdůvodnila odklad sdělením bankovního sektoru, podle něhož si zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny. „Dodatečná lhůta by měla umožnit bankovnímu sektoru náležitou přípravu chráněného účtu po technické stránce a měla by zajistit jeho úspěšný start,“ je uvedeno v důvodové zprávě. Původně prosazovaný a schválený duben byl „příliš ambiciózní“.

Česká bankovní asociace už dříve sdělila, že banky by uvítaly i delší odklad. Tříměsíční odložení pro ně bude technologickou výzvou, uvedla.

Novela také obnoví do konce června omezení exekucí movitých věcí, které bylo uzákoněno kvůli pandemii onemocní covid-19 s platností do konce ledna. Do poloviny roku by si dlužníci mohli z obstaveného účtu vybrat čtyřnásobek životního minima, jako tomu bylo do konce února, místo obvyklého dvojnásobku. Novela o chráněném účtu pak od července stanoví výši jednorázového výběru z účtu v exekuci na trojnásobek životního minima.

Poslaneckou předlohu novely nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP