Cena za humor patří knize Jak chovat muže advokátky Daniely Kovářové

Advokátka JUDr. Daniela Kovářová získala se svou knihou Jak chovat muže aneb manuál pro otrlé cenu za 2. místo v humoristické soutěži O cenu Miloslava Švandrlíka, kterou každoročně uděluje Obec spisovatelů ČR za nejlepší humoristickou knihu za rok 2018.

Ve Slovenském domě v Praze se v pátek 6. prosince 2019 uskutečnilo slavnostní předání cen, jehož se zúčastnili osobnosti českého humoru herec Luděk Sobota a spisovatel Vladimír Páral. Ten také od Obce spisovatelů ČR převzal cenu za celoživotní přínos české literatuře. Hlavní cenu za nejlepší humoristickou knihu roku 2018 získal Ivan Kraus za knihu vzpomínek a zamyšlení Soukromý Hollywood.

Také letos vítěze určila čtyřčlenná porota z řad spisovatelů či kritiků a vybírala z 21 přihlášených knih. Cena Miloslava Švandrlíka byla poprvé udělena v roce 2013.

Redakce AD

Go to TOP