Distanční on-line kurz: Procesní záruky v trestním řízení a práva poškozených

Česká advokátní komora a Slovenská advokátní komora ve spolupráci se sekretariátem programu HELP Rady Evropy pořádají distanční on-line kurz, který je koncipovaný pro potřeby advokátů v praxi pod vedením národního tutora s úvodním a závěrečným setkáním účastníků kurzu.

Kurz probíhá prostřednictvím vzdělávací on-line platformy v rámci programu Rady Evropy HELP (Human Rights Education For Legal Professionals). HELP je aktuálně největší vzdělávací pan-evropský projekt určený pro advokáty, soudce a státní zástupce v Evropě. Jedná se o přeshraniční kurz, který bude paralelně probíhat pro české a slovenské účastníky.

Obsah a cíle kurzu:

Kurz obsahuje 6 modulů zaměřených na:

  • úvod do problematiky procesních záruk osob obviněných a podezřelých v trestním řízení
  • všeobecné aspekty práva na spravedlivý soudní proces
  • osobní práva a procesní záruky
  • presumpci neviny
  • práva poškozených a problematiku přístupu k spravedlnosti

Základní materiál vychází z konceptu evropského práva, jednotlivých směrnic EU, judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU. Kurz je založený na interaktivní prezentaci, která obsahuje odkazy na další zdroje, různé materiály, které bude doplňovat národní tutor s ohledem na vnitrostátní kontext a českou právní úpravu.

Národní tutor:

JUDr. Jiří Novák, advokát a společník AK Brož, Sokol, Novák; kontaktní osoba České advokátní komory v programu Rady Evropy HELP.

Průběh kurzu:

Ve dnech 30.31. ledna 2020 se ve vzdělávacích prostorách Slovenské advokátní komory v Bratislavě (Kolárská 6, Bratislava – budova AXA) uskuteční úvodní seminář (tzv. kick-off meeting) za účasti zástupců Rady Evropy, národních tutorů a všech účastníků z České republiky a Slovenska.

Poté se budou účastníci kurzu vzdělávat jen distanční formou on-line po dobu 3 měsíců cca 1-2 hodiny týdně. Předpokládané zakončení kurzu je konec dubna 2020. V případě úspěšného absolvování kurzu a složení testu obdrží účastník certifikát Rady Evropy.

Jazyk kurzu:

Český (kurz obsahuje také odkazy na rozsudky evropských soudů, které se nebudou překládat do českého jazyka).

Úvodní seminář v Bratislavě bude tlumočen do slovenského jazyka.

Náklady:

Účast na kurzu je zdarma. Prokázané náklady spojené s účastí na úvodním semináři v Bratislavě budou hrazené z rozpočtu programu Rady Evropy (HELP).

Účastníci:

Česká advokátní komora má k dispozici 35 míst pro české advokáty a advokátní koncipienty zapsané v seznamu vedeném Českou advokátní komorou (advokáti budou mít přednost před advokátními koncipienty).

Registrace:

V případě Vašeho zájmu o účast na kurzu se přihlaste prostřednictvím emailové zprávy  do 20. prosince 2019 zaslané k rukám Mgr. Lenky Vojířové: vojirova@cak.cz. Do emailové zprávy uveďte své kontakty, které budou následně předány Radě Evropy. Vaše účast Vám bude emailem potvrzena.

Účast na kurzu je zdarma.

 

Zdroj: ČAK, foto Pixabay.

 

Go to TOP