Senátoři napadli snížení odměn zastupitelům z řad zákonodárců

Tři desítky senátorů napadly u Ústavního soudu snížení odměn, které má od příštího roku dopadnout na obecní a krajské zastupitele z řad zákonodárců. Návrh na zrušení tohoto předpisu se rozhodli podat 29. listopadu 2019.

Snížení odměn obsahuje novela, kterou prosadili poslanci. Opatření má podle nich omezit kumulaci funkcí. Snížení odměn poslanci zdůvodnili také potřebou úspor v obecních a krajských rozpočtech. Odpůrci je obviňovali z populismu. Voliči si podle nich mohli sami vybrat, koho si do zastupitelstva a Parlamentu zvolí.

Novela snižuje mzdu placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, na dvě pětiny. Návrh na její zrušení se opírá mimo jiné o to, že opatření je zásahem státní moci do pravomocí územní samosprávy a postihuje zastupitele během jejich současného funkčního období.

Kritici opatření poukazují na to, že poslanci a senátoři mohou zastávat v obcích i krajích volené funkce. Neměli by ale pobírat za stejnou práci menší odměnu než jejich kolegové z vedení obcí a krajů, kteří nejsou členy Parlamentu. Podle Listiny základních práv a svobod mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP