Státy EU podpořily podávání hromadných spotřebitelských žalob

Členské země Evropské unie se 28. listopadu 2019 dohodly na podmínkách zavedení hromadných spotřebitelských žalob, které iniciovala česká eurokomisařka Věra Jourová. Ministři unijních zemí na jednání v Bruselu podpořili návrh, aby za poškozené zákazníky podávaly žalobu vybrané organizace či úřady. Směrnici zavádějící povinnost veřejného vykazování zisků velkých firem podle jednotlivých zemí jejich působení naopak ministři nepodpořili.

Více než třetina států EU nemá zákonná pravidla, která by podávání kolektivních žalob upravovala. Po konečném schválení směrnice budou mít země 30 měsíců na její zapracování do národního práva. Zákon o hromadných žalobách je i v České republice v procesu přípravy, který pečlivě sleduje také Česká advokátní komora.

„Česká advokátní komora je již od počátku legislativního procesu návrhu zákona o hromadných žalobách ve vztahu k rozsahu předmětu úpravy zásadně zdrženlivá, přičemž upozorňovala na možné důsledky a nepředvídatelné dopady na podnikatelské prostředí v ČR takto široce pojatého návrhu,“ komentuje vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň a pokračuje: „Z těchto důvodů Komora doporučuje nejprve vyčkat přijetí směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a na jejím základě následně připravit transpoziční předpis. A teprve po vyhodnocení jeho dopadů v praxi přistoupit k případnému dalšímu rozšíření hromadných žalob i na ostatní oblasti právních vztahů. Pro opačný postup není podle názoru Komory jakákoli reálná potřeba,“ dodává.

S návrhem na zavedení kolektivní ochrany práv spotřebitele ve všech unijních zemích přišla loni Evropská komise v rámci balíčku určeného na ochranu spotřebitele. Podle Jourové, která měla tuto oblast na starosti v končící unijní exekutivě, by měla směrnice pomoci lidem v případech, jako byla kauza „dieselgate“ spojená s automobilkou Volkswagen, v níž se zákazníci v řadě zemí nedomohli odškodnění.

Jednotný trh může dosáhnout svého plného potenciálu pouze v případě, že spotřebitelé EU budou mít ve všech členských státech přístup k účinným a cenově dostupným nástrojům pro prosazování svých práv.

Zástupci členských zemí podpořili kompromisní návrh směrnice, který podle něho na druhé straně chrání obchodníky před neférovými požadavky zákazníků. Rada EU bude nyní vyjednávat o definitivním schválení směrnice s Evropským parlamentem.

Směrnice proti daňovým únikům neprošla

Potřebnou podporu naproti tomu nezískala směrnice, jejímž cílem je zefektivnit boj proti daňovým únikům. Společnosti se ziskem nejméně 750 milionů eur (přes 19 miliard korun) by podle ní musely zveřejňovat údaje o zaplacených daních a další data o svém podnikání podle jednotlivých zemí, v nichž působí.

Některé země včetně Česka však namítaly, že o této úpravě je třeba rozhodnout na základě pravidel pro daňové otázky, které potřebují jednomyslné schválení. Odmítnutá úprava má zabránit tomu, aby část svých zisků přesouvaly velké firmy do daňových rájů.

Zdroj: Redakce AD + ČTK
Foto: Pixabay

 

Tématu hromadných žalob se ČAK věnuje dlouhodobě. Zájemcům o toto téma doporučujeme i Bulletin advokacie, který se v nedávné době hromadnými žalobami zabýval několikrát. Přehledný materiál o navrhované úpravě zpracovaly autorky Klára Hamuľáková a Jana Petrov Křiváčková – Kolektivní ochrana práv v nově navrhované úpravě na str. 17 a v čísle BA 4/2019 se nad možnými úskalími navrhované úpravy v článku pod titulkem Fenomén hromadné žaloby jako projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti zamýšlí Kateřina Šveřepová – na str. 18. Vaší pozornosti by určitě neměl ujít ani článek z  letošního letního dvojčísla od místopředsedy ČAK Mgr. Roberta Němce, LL.M., nazvaný Konflikt mezi oprávněnými zájmy klientů a zájmy advokáta u hromadných žalob.

 

Go to TOP