CCBE udělila Cenu za lidská práva za rok 2019 čtyřem íránským advokátům

Rada evropských advokátních komor (CCBE) udělila svou Cenu za lidská práva za rok 2019 čtyřem aktuálně vězněným íránským advokátům, kterými jsou: Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi a Amirsalar Davoudi.

Hlavním smyslem ceny CCBE za lidská práva, která je každoročně udělována, je ocenit advokáty/advokátní organizace, kteří prokázali výjimečné nasazení v oblasti lidských práv nebo se v oblasti lidských práv dlouhodobě angažují. Cena tedy může být udělena advokátům, jež přispěli k dobrému jménu advokacie zachováváním nejvyšších hodnot profesního a osobního chování v oblasti lidských práv.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v bruselském Press clubu proběhla tisková konference u příležitosti vyhlášení laureátů Ceny za lidská práva CCBE za rok 2019 za přítomnosti íránské advokátky Shirin Ebadi, jež v roce 2003 obdržela Nobelovu cenu míru.

Po úvodním slově prezidenta CCBE Josého de Freitase vystoupil předseda výboru pro lidská práva CCBE, Stefan von Raumer, který zmínil, že kontinuálně dochází k zatýkání a věznění dalších íránských advokátů za to, že obhajovali své klienty v politických kauzách. Představil jednu advokátku a tři advokáty, kteří jsou nominováni na lidskoprávní cenu CCBE. Následně vystoupil francouzský advokát, člen Stálého zastoupení CCBE ve Štrasburku, Laurent PettitiClaudio Francavilla z organizace Human Rights Watch, o jejíž práci v souvislosti s ochranou tureckých advokátů jsme již v letošním roce informovali. Pan Francavilla krátce popsal situaci v Íránu a popsal rozsáhlé aktivity EU na podporu ochrany lidských práv.

Následně vystoupila s projevem paní Shirin Ebadi, advokátka a nositelka Nobelovy ceny míru za rok 2003, která uvedla, že porušování lidských práv a zastrašování advokátů probíhá v Íránu v posledních třiceti letech nepřetržitě. Sama popsala svoji zkušenost z vězení a uvedla, že situace je beznadějná zejména proto, že íránští advokáti nemají kam utéct nebo na koho se obrátit. Advokátní komora a další advokátní organizace nejsou politicky nezávislé, jako ty v Evropě. Činnost poslední takové nezávislé organizace byla ukončena po islámské revoluci, posledních 16 let tedy žádná taková neexistuje. „Aktivisté a odvážní advokáti, kteří se rozhodnou i tak zastupovat perzekuované osoby a oběti porušování lidských práv, jsou následně sami zatčeni a nikdo se již neodváží je obhajovat. Vzniklo proto takové neprostupné vakuum,“ uvedla Shirin Ebadi. Z tohoto důvodu se rozhodla s několika kolegy distribuovat studentům brožurky s lidskoprávním obsahem, zejména s radami, jak se mohou případně bránit, pokud by se sami dostali do takové situace.


„Pokud se podíváme na situaci v Íránu dnes, cena ropy se téměř ztrojnásobila, země se tak stala velmi bohatou, přitom lidé jsou stále chudší. Korupce dosáhla bezprecedentních rozměrů a prostředky, které by měly být investovány do společnosti, jsou investovány do kontroly Iráku a politických ambicí v Jemenu. Situace Íránců není špatná kvůli ekonomickým sankcím, to je velký omyl, nýbrž z důvodu zvrhlosti režimu. Lidé nyní protestují, jsou stříleni na ulicích, více než 7000 protestujících již bylo zatčeno a nemá je kdo obhajovat,“
dodala nositelka Nobelovy ceny míru. Z tohoto důvodu je naprosto klíčová jakákoliv mezinárodní podpora. Velmi proto děkuje CCBE za podporu vězněných advokátů, jejich rodin a šíření informací o tom, jaká je situace, která třeba inspiruje, nebo dodá odvahu dalším, že je potřeba dál lidská práva bránit.


Oceněnými advokáty v letošním roce jsou:Nasrin
Sotoudeh: 38 let ve vězení a 148 ran

Nasrin Sotoudeh je významnou íránskou advokátkou, která svou kariéru zasvětila obhajobě žen a dětí, které jsou oběťmi domácího násilí, ale také zastupováním několika íránských aktivistů a novinářů. Hájila rovněž mladé lidi odsouzené k trestu smrti za páchání činů v době, kdy byli nezletilí; ženy, které byly oběťmi útoků leptání kyselinou; stejně jako náboženské menšiny. Od roku 2016 obhajuje ženy, které soudy a policie pronásledují, protože odmítly nosit hidžáb. Znovu byla uvězněna v červnu 2018, jelikož hájila demonstrující proti povinnému nošení závoje.


Abdolfáh Soltani: 10 let ve vězení

Abdolfáh Soltani je advokátem a jedním ze zakladatelů Centra pro obránce lidských práv. Od roku 2011 je ve vazbě. Většinu své kariéry strávil jako obhájce politických vězňů. Jeho zdravotní stav je velmi znepokojující, protože trpí vážnou poruchou srdce. Od roku 2016 mu nebyly uděleny žádné vycházky.


Mohammad Najafi: 17 let ve vězení a 74 ran

Mohammad Najafi je advokátem, který zejména zastupuje íránské politické vězně. Nátlak na něj se neustále zvyšuje. Byl opakovaně odsouzen za „rušení státu“, „publikování lží“, „spolupráci s nepřátelskými státy prostřednictvím předávání informací v rozhovorech“, „propagandu proti režimu“ a „urážky nejvyšších vůdců“, „publikování lží na Internetu (…) s úmyslem působit na veřejné mínění.“


Amir Salar Davoudi: 30 let ve vězení, 111 ran a pokuta přibližně $4 000

Amir Salar Davoudi je íránským advokátem, který hájil mnoho politických vězňů a příslušníků náboženských či etnických menšin. Je velmi aktivní v sociálních sítích. Byl zatčen dne 20. listopadu 2018 a následně odsouzen za několik obvinění: „urážku úřadů“, „urážku nejvyššího vůdce“, „propagandu proti režimu“, „formování skupiny, která ohrožuje národní bezpečnost“.


Oficiální slavnostní ceremoniál proběhne v rámci Plenárního zasedání CCBE v pátek 29. listopadu 2019, za přítomnosti pana Eamona Gilmora, zvláštního zástupce EU pro lidská práva.

Mgr. Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

Go to TOP