Šabatová žádá vládu, aby napravila praxi úřadů práce

Úřady práce postupují nezákonně a neprůhledně při přidělování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti. Uvedla to 27. listopadu 2019 mluvčí kanceláře ombudsmanky Iva Hrazdílková. Ombudsmanka Anna Šabatová zjistila, že úřady žádosti o příspěvek a případné odmítnutí zpravidla neodůvodní. Jejich postup tak nelze řádně přezkoumat. Jde například o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, na dojíždění, zapracování či úhradu rekvalifikace. Šabatová žádá vládu, aby tuto praxi úřadů práce napravila.

Ombudsmanka z více stížností zjistila, že úřady žádosti o příspěvek vyřizují podle nejasných pravidel. Rozhodne-li se úřad žádosti vyhovět, uzavře s žadatelem dohodu a příspěvek poskytne. Pokud žádosti nevyhoví, žadatele o tom podle ombudsmanky jen neformálně vyrozumí, například dopisem, telefonicky či při osobní schůzce. Vyrozumění však zpravidla neobsahuje odůvodnění, proč nebylo žádosti vyhověno. Žadatel se tak podle Šabatové nedozví, z jakých skutečností úřad práce při posuzování vycházel, jestli má závěry podložené a z jakých konkrétních důvodů žádost nevyhověla zákonným požadavkům.

Jsou to peníze státu, takže o jejich vyplacení či nevyplacení by měly úřady práce rozhodovat v souladu se zákonem, transparentně a tak, aby bylo možné jejich postup přezkoumat. Toho lze dosáhnout jen správním řízením, jako je tomu například u sociálních dávek, včetně těch nenárokových,“ uvedla Šabatová.

Hrazdílková uvedla, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová při jednání s ombudsmankou vyjádřila přesvědčení, že úřady práce žádosti posuzují komplexně a dbají, aby nevznikaly neodůvodněné rozdíly. Transparentnost a předvídatelnost posuzování žádostí jsou tak podle ní zajištěné i bez formalizovaného správního řízení.

Podle Šabatové však právě zachování zákonnosti, rovnosti, předvídatelnosti a právní jistoty nemůže neformální postup úřadu práce zajistit. Žádá proto vládu, aby Maláčové uložila zajištění nápravy formou metodického vedení úřadů práce k tomu, aby o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti rozhodovaly ve správním řízení.

„V některých případech se může jednání úřadu práce žadatelům jevit jako svévole. Někomu úřad vyhoví, jinému ne a nedozví se proč, odůvodnění je velmi obecné, často jsou to jen prefabrikované fráze. Nejde navíc o rozhodnutí, takže se žadatel nemá jak bránit. Takhle netransparentní postup úřadu nemá v právním státě místo,“ dodala ombudsmanka.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv.

Go to TOP