Česká ženská lobby i europoslanci vyzvali k přijetí Istanbulské úmluvy

Česká ženská lobby, která zastřešuje 37 organizací na podporu žen, rodin či lidských práv, vyzvala politiky a političky k ratifikaci úmluvy proti domácímu a sexuálnímu násilí. O potřebnosti ratifikace dokumentu je přesvědčena také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

„Je opravdu potřeba, abychom ratifikovali Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Nejenom, že tím jasně deklarujeme, že toto téma bereme v České republice velmi vážně, ale zároveň tak zajistíme větší přístupnost služeb pro oběti,“ sdělila Válková.

Úmluva vznikla v roce 2011 a odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se v ní zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli.

V Česku úmluva vyvolává silné emoce. Podle kritiků není dokument potřeba a postavil by muže a ženy proti sobě. Podle zastánců by naopak zdůraznil nepřijatelnost násilí a ukotvil poskytnutí pomoci obětem i pachatelům. ČR úmluvu podepsala v květnu 2016. Aby začala platit, má ji ještě ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident. Válková už dřív řekla, že by se dolní komora mohla začít dokumentem zabývat příští rok na jaře poté, co by ho projednala vláda.

Také Předchozí Další Evropský parlament diskutoval o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě. Řada europoslanců při rozpravě se zástupci Rady EU a Evropské komise vyzvala členské státy, které úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí dosud neratifikovaly, aby tak učinily co nejdříve. Důraz přitom kladli zejména na rozšířenost násilí páchaného na ženách i ve vyspělém světě. Kritika úmluvy naopak zazněla z řad některých zástupců států, které dohodu neratifikovaly. Mezi ně patří i Česká republika. Kromě ní je to Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Británie.

Český europoslanec Ivan David naopak uvedl, že český trestní zákoník oběti násilí chrání. Zdůraznil, že s ratifikací úmluvy nesouhlasí. V této souvislosti mimo jiné zmínil, že nechce, aby se z veřejného rozpočtu dotovaly neziskové genderové organizace.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP