Česko podepsalo s Argentinou smlouvu o justiční spolupráci v trestních věcech

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová a argentinský velvyslanec Roberto Alejandro Salafia na Ministerstvu spravedlnosti podepsali Smlouvu o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou. Smlouva upravuje vydávání osob k trestnímu stíhání či k výkonu trestu odnětí svobody mezi Českou republikou a Argentinou.

Přestože dosavadní spolupráce mezi Českou republikou a Argentinou je už nyní na velice dobré úrovni, tak doposud neexistovala žádná dvoustranná smlouva v oblasti mezinárodní justiční spolupráce. Tím, že byla dnes Smlouva uzavřena, byl učiněn velice důležitý krok ve vzájemných vztazích obou států. Dojde ke zrychlení a zjednodušení řízení o vydání osob, což povede k účinnější vymahatelnosti práva a trestněprávní represi,“ uvedla při podpisu ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Uzavření Smlouvy se prakticky odrazí především ve zjednodušení a větší transparentnosti pravidel uplatňovaných mezi oběma stranami. Hlavním smyslem celého aktu je umožnit kvalitnější a efektivnější způsob vedení trestního stíhání příslušnými orgány obou států a rovněž zlepšit následný výkon rozhodnutí v trestní oblasti. Smlouva bude nyní předložena Parlamentu ČR a k následnému podpisu prezidentu republiky.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 

 

Go to TOP