Nejvíce žadatelů o sepis závěti přichází do notářských kanceláří na podzim

Lidé loni sepsali u notářů 20 702 závětí a Notářská komora ČR odhaduje, že letos bude takovýchto testamentů pořízeno ještě více. Do poloviny letošního roku sepsali notáři 12 019 závětí, na konci třetího čtvrtletí už evidovali celkem 17 521 závětí, což v meziročním srovnání představovalo o 2229 více.

Závěť je možné vytvořit i doma bez účasti notáře. Pisatelé poslední vůle si však musí dát pozor na dodržení věcných i formálních náležitostí, které vyžaduje zákon. Nejvíce žadatelů o závěť přichází do notářských kanceláří na podzim, zejména v období kolem svátku Dušiček, uvedla Notářská komora ČR v tiskové zprávě dne 29. října 2019. Nejmenší zájem o notářské služby je tradičně v létě. „Lidé uspořádávají svůj majetek pro případ smrti nejen kvůli tomu, že jim nevyhovuje zákonem stanovená posloupnost dědických tříd, ale také, aby předešli možným sporům mezi dědici a v rodinách,“ uvádí zpráva.

Závěť vytvořená doma musí být buď sepsána vlastní rukou, nebo vyžaduje přítomnost dvou svědků. K rizikům patří to, že listina nebude po smrti autora nalezena nebo že ji nálezce zatají či zničí. Notářské závěti se zapisují do centrální evidence. Závěť je nadřazená nad posloupnost dědiců, kterou stanoví zákon. Přesto ale existuje takzvaný nepominutelný dědic, tedy potomci zesnulého zůstavitele.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP